16 aug
onsdag 16 august 2017 kl. 00:00

Er det mulig å beskytte personvernet i det digitale samfunn?

Civita inviterer til politisk aften om personvern i forbindelse med Arendalsuka onsdag 16. august. Kan personvernet beskyttes i møte med overvåkningsøkonomien, elller betyr dette at retten til privatliv , slik vi kjenner det, er over?

Civita inviterer til politisk aften om personvern i forbindelse med Arendalsuka onsdag 16. august kl. 20.00 – 21.00

Personvernet er idag utfordret både av statlige og kommersielle aktører. Terrortrusselen har gjort at staten har fått utvidede fullmakter til å overvåke. Sist i rekken er forslaget om såkalt « d igitalt g renseforsvar», som innebær er at staten får anledning til å overvåke all datatrafikk som krysser landets grenser. Samtidig skaper private aktører som Google og Facebook utfordringer for personvernet gjennom kjøp og salg av personlige data.

Kan personvernet beskyttes i møte med overvåkningsøkonomien, elller betyr dette at retten til privatliv , slik vi kjenner det, er over?

I panelet: Eirik Løkke, rådgiver i Civita og forfatter av boken «Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn«, Jon Wessel-Aas, advokat og styreleder ved Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ), Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet og Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Boken, «Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn», vil være tilgjengelig på møtet.

Tidspunkt: Onsdag 16. august kl. 20.00 – 21.00

Sted: Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Påmelding på Facebook her!

Velkommen!