Ulla C. Christensen Fjeldstad

Tidligere prosjektleder

Ulla C. Christensen Fjeldstad har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita første halvår av 2009.