Toleranse

Publisert: 24. april 2018

istockphoto.com/roberuto

Toleranse (fra latin tolerantia, ”å tåle eller holde ut noe”) er en av det liberale demokratiets viktigste dyder. Man kan bare vise toleranse overfor noe man i en eller annen forstand mener er galt, eller i det minste mindreverdig. Toleransen har derfor karakter av å være (implisitt eller eksplisitt) fordømmende. Toleranse kan bare finnes under forutsetning av at man har foretatt en kritisk vurdering av at noe er uholdbart. Man kan ikke være tolerant overfor ens egne oppfatninger, og derfor heller ikke overfor andres oppfatninger hvis de sammenfaller med ens egne. En verden hvor alle var enige om alt, ville vært en verden uten toleranse fordi den ville vært fullstendig overflødig. Man er heller ikke tolerant overfor oppfatninger man ikke har vurdert kritisk, men heller likegyldig.

For å kunne tolerere må man altså for det første ha en negativ innstilling til noe, for det andre må det være i ens makt å fjerne eller bekjempe det, og for det tredje må man unnlate å gjøre det. Toleransen krever at vi aksepterer andres rett til å leve på andre måter, tenke andre tanker og uttrykke andre oppfatninger enn våre egne. Den krever slett ikke at vi skal bifalle alt dette, bare at vi avstår fra å tvinge andre til å leve, tenke og uttrykke seg som oss. Tvert imot er toleranse fullt forenlig med en kraftig kritikk av det man tolererer. Imidlertid har denne toleransetanken degenerert i nyere tid, og den er blitt tolket dit hen at den skulle kreve et bifall eller en anerkjennelse av det man tolererer. Det er en misforståelse av toleransens logikk, siden toleranse bare er mulig under forutsetning av at man ikke bifaller det som tolereres. Tvert imot er det uhyre intolerant å kreve et bifall av alle andre levevis og tenkemåter. Selv om genuin toleranse alltid inneholder et element av fordømmelse, hviler den på et dypere fundament av forståelse for nødvendigheten av en pluralitet av overbevisninger og levevis for at individuell frihet og et liberalt samfunn skal kunne eksistere.

Artikkelen er skrevet av Lars Fr. Svendsen og er sist oppdatert 23.4.19.

Videre lesning:

https://www.civita.no/publikasjon/hva-er-toleranse

Ytringsfrihet og toleranse

Det er motstandere av ytringsfriheten som trenger å lære hva toleranse og frihet betyr