Likestilling

Publisert: 9. november 2018

istockphoto.com/TimArbaev

Likestilling dreier seg om at alle mennesker skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller livssyn. Et typisk tegn på manglende likestilling er lover som hindrer for eksempel en kvinne, fordi hun er kvinne, retten til å ta sertifikat og kjøre bil. Hvis kvinnen er blind og ikke er egnet til å kjøre bil, er det ikke manglende likestilling.

Likestilling dreier seg om at alle har lik mulighet, og at det ikke er noen formelle hindre som står i veien for en person i å ta legeutdanning på bakgrunn av for eksempel kjønn, eller for en katolikk til å bli taxisjåfør fordi han er katolikk. Likestilling støter likevel på noen kompliserte hindre. For eksempel tillater vi menigheter eller andre grupper å drive forskjellsbehandling – for eksempel at kvinner ikke skal kunne være prester. Et ufravikelig kriterium for å kunne tolerere dette er at man skal kunne få melde seg ut av gruppen.

Likestilling sees likevel normalt på som noe som dreier seg om likestilling mellom kjønn. For eksempel har Norge underlagt seg FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. De fleste vil være enige i at vi fullt ut har formell likestilling mellom kjønn i Norge i dag, selv om det finnes noen små unntak, som for eksempel at fedre ikke har selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger.

Det skilles mellom formell og reell likestilling. I norsk kontekst oppstår oftest politisk debatt og uenighet ikke hvorvidt vi har reell likestilling, men om hvilke politiske og lovmessige tiltak som er legitime og effektive for å oppnå mer reell likestilling.

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 9.11.18.

Videre lesning:

https://www.civita.no/publikasjon/liberal-feminisme-1602

https://www.civita.no/publikasjon/nr-21-2014-likestillingsombudet

Likeverd

Kvotering

Cathrine Holst Hva er Feminisme

Victoria Wæthing og Karen Thue: Blåstrømper

Store norske leksikon om Likestilling