Ideer

Nytt Civita-notat: Ulikhet i USA

Den amerikanske drømmen lever fremdeles, men gjenspeiler i stadig mindre grad realitetene i dagens Amerika, skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, i dette notatet. Er det virkelig en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken?

Publisert: 18. mars 2013

Den amerikanske drømmen lever fremdeles, men gjenspeiler i stadig mindre grad realitetene i dagens Amerika. Den økonomiske utviklingen har forsterket forskjeller i inntekt, formue og muligheter blant landets innbyggere. Rundt halvparten av befolkningen har knapt merket noe til krisen, mens den andre halvparten fortsatt sliter med ettervirkningene av den økonomiske boblen som brast.

Mangel på virkelighetsorientering på begge sider av det politiske spekteret gjør det vanskelig å diskutere viktige spørsmål knyttet til framtidens skatter, trygdeordninger og hvilke oppgaver man ønsker å tillegge de føderale myndighetene.

Er det virkelig en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken?

Notatet er delvis basert på essayet ”God morgen, Amerika!” som var på trykk i Samtiden nr. 4, 2012.

Last ned og les notatet her: Civita-notat_5_2013