Marius Gustavson

Marius Gustavson

Tidligere økonomisk historiker

Marius Gustavson works partime as an Economic historian at Civita. His main areas of interest are economic history, monetary history and monetary policy. He is currently finishing his book on the financial crisis at the US thinktank Cato. He has also previously worked at the research department of the Norwegian central bank (Norges Bank) and is a columnist for the web journal Minerva.

Skrevet av Marius

Marius Gustavson

Nytt Civita-notat: Ulikhet i USA

«Den amerikanske drømmen lever fremdeles, men gjenspeiler i stadig mindre grad realitetene i dagens Amerika,» skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, i dette notatet. «Er det virkelig en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken?»
USAUlikhet
Marius Gustavson

Nr.5 2013: Ulikhet i USA

Forskjellene øker i USA. Den økonomiske krisen har forsterket indre motsetninger og tydeliggjort forskjeller i muligheter og inntekter. Er det en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken? Last ned notatet her.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferdUlikhet
Marius Gustavson

Fortsatt gridlock i Washington

«»Den største utfordringen for Obama i den neste fireårsperioden vil være å finne tonen med Kongressen og få gjennomslag for politikk som kan møte morgendagens utfordringer», skriver økonomisk historiker i Civita Marius Gustavson hos E24.
Ideer
Marius Gustavson

Romney vs. Obama

«Det virker som om amerikanske velgere står overfor to dårlige valg», skriver Marius Gustavson i E24. «Det amerikanske velger trenger er en god dose realisme».
Økonomi og velferd
Marius Gustavson

Sentralbanker som brannslukkere

«Det er store forskjeller på den pengepolitiske styringen i USA og Europa. Den amerikanske sentralbanken har gått mye lenger enn den europeiske, som svar på den økonomiske krisen», skriver økonomisk historiker i Civita Marius Gustavson. «Viljen til å bruke harde skyts er der på begge sider av Atlanteren, men lite tyder på at det vil virke.»
Økonomi og velferd
inflasjon
Marius Gustavson

Inflasjonsmålet fungerer ikke

«Lave renter stimulerer fortsatt boligpriser og låneopptak i Norge. Husholdningenes gjeldsbelastning er rekordhøy sammenlignet med andre industriland. Dette øker den finansielle sårbarheten og sannsynligheten for en periode med privat gjeldsreduksjon, også i Norge. Å legge et robusthetsmål til dagens inflasjons- og produksjonsmål er dessverre ikke tilstrekkelig til å løse problemene ved dagens pengesystem,» skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd

Publikasjoner fra Marius

Marius Gustavson

Nr.5 2013: Ulikhet i USA

Forskjellene øker i USA. Den økonomiske krisen har forsterket indre motsetninger og tydeliggjort forskjeller i muligheter og inntekter. Er det en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken? Last ned notatet her.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferdUlikhet
Marius Gustavson

Økonomisk ulikhet

Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak utviklingen av inntektsforskjeller og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.
Økonomi og velferdUlikhetGlobalisering
Marius Gustavson

Nr. 11 2011: Drømmen som brast

«Uansett hvilket perspektiv man inntar, kan man i det minste enes om én ting. Den økonomiske modellen som har rådet i USA har spilt fallitt. Det man trodde var genuin velstand var i stor grad en illusjon. Det man så som framskritt var på mange måter en drøm som ikke gikk i oppfyllelse. Drømmen viste seg isteden å være et amerikansk mareritt. Og marerittet er langt fra over,» skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, i dette notatet. Notatet tar for seg og setter krisen inn i et større historisk perspektiv – med vekt på erfaringene til den amerikanske middelklassen.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferd
Marius Gustavson

Nr. 2 2011: Lærdommer fra finanskrisen

Dette notatet ser nærmere på finanskriseutvalgets kriseforståelse, den lærdom som er blitt trukket samt de løsninger som foreslås. Notatet vil også se nærmere på hvorfor krisen ble så mild i Norge.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Marius Gustavson

En verden i ubalanse

Denne rapporten fra økonomisk historiker Marius Gustavson tar for seg utviklingen og faremomentene i den internasjonale økonomien.
Økonomi og velferd
Marius Gustavson

Nr. 14 2010: En ny kurs for Obama

Det avgjørende midtterminsvalget finner sted i november, og demokratene ligger an til å miste flertallet i Kongressen. Samtidig har en rekke nøkkelpersoner i administrasjonen trukket seg. Hva nå?
USAØkonomi og velferd
klima
Marius Gustavson

Nr. 10 2010: Kapitalismen etter finanskrisen

Det er nødvendig å stille en diagnose på dagens kapitalisme for eventuelt å komme frem til hvilken form for system som vil bringe en større grad av stabilitet og bærekraft. 
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Marius Gustavson

Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?

Denne rapporten viser at politikk og reguleringer har spilt en sentral rolle i alle de fire hovedfaktorene bak finanskrisen.
Økonomisk politikkInternasjonaltØkonomi og velferd