Ideer

Kvinner og deltid – ingen quick fix

Det finnes mange gode organiseringsmuligheter for mer heltidsarbeid innenfor rammene av dagens arbeidsmiljølov, selv om det er enkelte punkter i loven man kan se nærmere på. Arbeidsmiljøloven tillater arbeid annenhver helg, men praksis på mange arbeidsplasser med turnus og deltidsarbeid er arbeid hver tredje helg. Den praksisen har resultert i den deltidsspiralen vi har i dag, skriver Mathilde Fasting.

Publisert: 31. mai 2013

Av Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita.

LOs nye leder Gerd Kristiansen går høyt ut på banen om kvinner og deltid i dagens Aftenposten. Hun vil ha færre norske kvinner i deltidsarbeid, mener 37,5 time er en grei arbeidsdag og sparker spesielt til småbarnsmødre. Det mangler ikke på reaksjoner.

Hennes tidligere kollega i Fagforbundet,  Kjellfrid T. Blakstad, skriver en god replikk til min artikkel «God omsorg vil gi god organisering» i siste nummer av Søkelys på arbeidslivet (1-2, 2013). Blakstad har et nyansert syn på utfordringene med deltidsarbeidende kvinner. Hun trekker frem god ledelse, noe jeg selv ikke hadde utdypet i min artikkel, men som jeg er helt enig i. De vellykkede eksemplene på god organisering skjer der ledelse og ansatte sammen erkjenner hva som ikke fungerer og sammen finner gode arbeidstidsløsninger. Jeg har trukket frem den såkalte 3-3-turnusen, men det finnes flere varianter som fungerer.

Vi er også enige om at det finnes mange gode organiseringsmuligheter for mer heltidsarbeid innenfor rammene av dagens arbeidsmiljølov, selv om det er enkelte punkter i loven man kan se nærmere på. Arbeidsmiljøloven tillater arbeid annenhver helg, men praksis på mange arbeidsplasser med turnus og deltidsarbeid er arbeid hver tredje helg. Den praksisen har resultert i den deltidsspiralen vi har i dag.

Heidi Nicolaisen i FAFO skriver i sin kommentar at det ikke finnes en quick fix. Det har hun rett i, men vi må begynne et sted. Selv om utfordringen er sammensatt, er den ikke uløselig. I Finland arbeider 90 prosent av kvinnene heltid i omsorgssektoren. For mange er deltidsarbeid frivillig, men valget er ikke bare et individuelt valg. Det har også konsekvenser for samfunnets behov for arbeidskraft.  Heltid avler heltid, deltid avler deltid.

Sigrun Vågeng, som også kommenterer Gerd Kristiansen i dagens Aftenposten, utdyper sitt poeng om bedre arbeidstidsordninger i sin kommentar i Søkelys på arbeidslivet. Hennes poeng er det samme som Fagforbundets: Det finnes flere gode eksempler på arbeidstidsorganisering rundt om i Norge. De er eksempler til etterfølgelse. 12.2.2013 la KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta frem en felles erklæring om heltidskultur. Det er bra at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene tar ordentlig tak i kvinners deltidsjobbing, og mye mer konstruktivt enn Gerd Kristiansens uthenging av småbarnsmødre.

Innlegget er publisert på Fastings blogg 30.5.13.