Ideer

Dulting

Teorien om libertariansk paternalisme, fremsatt i boken Nudge, har vært gjenstand for mye debatt i senere år, og er på nytt aktuell i forbindelse med Regjeringens nye melding om folkehelsen. Filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, skrev i 2009 et notat om denne teorien. Dette notatet kan nå igjen være relevant for debatten om folkehelsen.

Publisert: 30. april 2013

Richard Thalers og Cass Sunsteins teori om libertariansk paternalisme, fremsatt i boken Nudge, har vært gjenstand for mye debatt i senere år, og er på nytt aktuell i forbindelse med Regjeringens nye melding om folkehelsen.

Den libertarianske paternalisten ønsker å dulte eller ”nugge” folk i en bestemt retning, uten å frata dem muligheten til å velge andre alternativer. Slik sett synes den både å tilfredsstille et sosialdemokratisk ønske om sentralstyring og et liberalt ønske om å bevare folks valgfrihet. Denne teorien har fått politisk vind i seilene – Barack Obama er inspirert og David Cameron har trykket Nudge til sitt bryst. Men holder den vann?

Filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, skrev i 2009 et notat om denne teorien. Dette notatet kan nå igjen være relevant for debatten om folkehelsen.

Last ned og les Civita-notatet her: civita-notat_13_2009 (pdf)