Ideer

Civita-akademiet høsten 2017

Publisert: 26. juni 2017

Civita-akademiet er 10 år !

Er frihet egentlig viktigere enn likhet? Hva bør kunne kjøpes og selges i et marked?

Og hva ville Platon ment om Trump og Macron?

I de siste årene har vi, på grunn av stor interesse, hatt både vår- og høstsamlinger. Denne høsten arrangeres akademiet for 16. gang!

Kurset går over fire samlinger:

1. samling: 2. – 3. september

2. samling i Berlin/Oslo: 14. – 17. september

3. samling: 14. – 15. oktober

4. samling: 28. – 29. oktober

Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid eller som studerer på fulltid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene. På samlingene foreleser forskere og politikere i sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 1500,-, som dekker lunsj på alle samlingene,

store deler av pensum og tur og opphold i Berlin.

Er du 20-35 år og interessert i politikk og politisk filosofi? Send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til:

Lars Kolbeinstveit på e-post: kolbeinstveit@civita.no

Søknadsfrist: mandag 12. juni

For mer info om Civita-akademiet, ta kontakt med:

Torkel Brekketorkel@civita.no/ tlf. 98 82 98 09

eller Lars Kolbeinstveit: 926 80 569

Tidligere deltakere om Civita-akademiet: