Theodor Barndon Helland

Statsviter

Theodor er statsviter i Civita. Han har ansvaret for Civita-akademiet sammen med kollega Torkel Brekke. Theodor er utdannet ved Universitetet i Agder, og har skrevet masteroppgave i politisk teori. Han har vært aktiv i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom, blant annet som vararepresentant til Stortinget i perioden 2017-2021. I tillegg til politisk teori er Theodor svært interessert i internasjonal politikk, er engasjert i Støttekomiteen for Vest-Sahara og har vært engasjert som studentpraktikant ved Norges ambassade i Praha.

Skrevet av Theodor

Theodor Barndon Helland

Unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land

tatet undersøker unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land.
DemokratiMenneskerettigheter
Theodor Barndon Helland

Snoen, Jan Arild: Den nye kalde krigen: USA mot Kina

Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
LiberalismeKonservatismePolitisk filosofi
Theodor Barndon Helland

Høyresidens ideologiske utgangspunkt

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk
Theodor Barndon Helland

Sosialdemokratisk tap og liberal seier i Tsjekkia

At de liberale og de moderate konservative nå har vunnet valget i Tsjekkia, gir håp ikke bare for Tsjekkia, men også for liberale og moderate konservative i resten av Sentral-Europa.
DemokratiInternasjonalt
Theodor Barndon Helland

Velferdstjenester har flere kostnader enn dem som kan måles i kroner og øre.

Det er gode grunner til å ha en ambisjon om å redusere veksten i de offentlige utgiftene.
Økonomisk politikkVelferdsstatenOffentlige utgifter