Theodor Barndon Helland

TIDLIGERE MEDARBEIDER

Theodor jobbet deltid som statsviter i Civita i 2021-2022. Han er utdannet ved Universitetet i Agder og har skrevet masteroppgave i politisk teori. I Civita jobber Theodor blant annet med politisk teori, europeisk politikk og Civita-akademiet. Theodor var medlem av Fremskrittspartiet frem til 2020, blant annet som vararepresentant på Stortinget. Han har hatt en rekke politiske, folkevalgte og frivillige verv. Theodor jobber til daglig i Apriil PR.

Theodor holder foredrag om:

  • Politisk teori
  • Ideologi
  • Offentlig politikk og forvaltning
  • Innføring i statsvitenskap

Skrevet av Theodor

Snoen legaliser
Theodor Barndon Helland

Snoen, Jan Arild: Legaliser nå! Kampen om narkotikapolitikken

«Legaliser! Nå!» er på sitt beste når den er ideologisk, meningsbærende og argumenterende, men blir til tider for beskrivende.
Hellestveit Østfronten
Theodor Barndon Helland

Hellestveit, Cecilie: Dårlig nytt fra Østfronten

Cecilie Hellestveit skriver detaljert og konkret om bakgrunnene for krigen i Ukraina i sin nye bok, og inviterer til en ny norsk EU-debatt.
Praha
Theodor Barndon Helland

Er EPC et forvarsel om et mer integrert Europa?

Det er særlig tre grunner til at det nye European Political Community, med sitt overordnede formål om å binde flere land av geopolitisk betydning tettere til EU-masten, trolig er godt.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
EU Europaparlamentet Strasbourg
Theodor Barndon Helland

EU tar et oppgjør med korporatisme – bør Norge gjøre det samme?

Når Europaparlamentet i september skal stemme over EESCs budsjett forventes det at budsjettet blir tilbakeholdt. Det kan være begynnelsen på slutten for institusjonalisert europeisk korporatisme.
Ideer
Theodor Barndon Helland

Tre prinsipielle debatter om Norges valgsystem

Dette notatet ser på de tre prinsipielle debattene rundt valgloven; sperregrensen, valgdistrikter og stemmerettsalder.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Theodor Barndon Helland

Frp bør holde på den økonomiske liberalismen

En stor del av kjernen i Frp er økonomisk liberalisme. Den er det nå litt vanskeligere å få øye på enn før. Hvis den forsvinner, er det synd for flere enn Frp.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn

Publikasjoner fra Theodor

Theodor Barndon Helland

Tre prinsipielle debatter om Norges valgsystem

Dette notatet ser på de tre prinsipielle debattene rundt valgloven; sperregrensen, valgdistrikter og stemmerettsalder.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Theodor Barndon Helland

Tette bindinger mellom Ap og LO – uheldig korporatisme?

I Norge forbindes korporatisme med Arbeiderpartiet og båndene mellom Arbeiderpartiet og LO. Er dette forholdet uheldig for norsk politikk? Hvilke konsekvenser kan en økende politisk makt til interessegrupper som LO gi? Dette notatet ser på hva korporatisme er og hvordan dette innvirker på det norske politiske systemet
IdeerInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Europakart, vintage
Theodor Barndon Helland

Hvor går Sentral-Europa?

Både for de sentraleuropeiske landene og for Europas del må vi håpe at moderate og liberale krefter fortsetter å vinne frem.
IdeerEU og EØS
Theodor Barndon Helland

Unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land

tatet undersøker unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land.
DemokratiMenneskerettigheter
Theodor Barndon Helland

Høyresidens ideologiske utgangspunkt

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk