Theodor Barndon Helland

Statsviter

Theodor er statsviter i Civita. Han har ansvaret for Civita-akademiet sammen med kollega Torkel Brekke. Theodor er utdannet ved Universitetet i Agder, og har skrevet masteroppgave i politisk teori. Han har vært aktiv i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom, blant annet som vararepresentant til Stortinget i perioden 2017-2021. I tillegg til politisk teori er Theodor svært interessert i internasjonal politikk, er engasjert i Støttekomiteen for Vest-Sahara og har vært engasjert som studentpraktikant ved Norges ambassade i Praha.