Marius Gustavson

Tidligere økonomisk historiker

Marius Gustavson er tidligere økonomisk historiker i Civita i perioden 2009-13.

Skrevet av Marius

Marius Gustavson

Fortsatt gridlock i Washington

«»Den største utfordringen for Obama i den neste fireårsperioden vil være å finne tonen med Kongressen og få gjennomslag for politikk som kan møte morgendagens utfordringer», skriver økonomisk historiker i Civita Marius Gustavson hos E24.
Ideer
Marius Gustavson

Romney vs. Obama

«Det virker som om amerikanske velgere står overfor to dårlige valg», skriver Marius Gustavson i E24. «Det amerikanske velger trenger er en god dose realisme».
Økonomi
Marius Gustavson

Sentralbanker som brannslukkere

«Det er store forskjeller på den pengepolitiske styringen i USA og Europa. Den amerikanske sentralbanken har gått mye lenger enn den europeiske, som svar på den økonomiske krisen», skriver økonomisk historiker i Civita Marius Gustavson. «Viljen til å bruke harde skyts er der på begge sider av Atlanteren, men lite tyder på at det vil virke.»
Økonomi
Marius Gustavson

Inflasjonsmålet fungerer ikke

«Lave renter stimulerer fortsatt boligpriser og låneopptak i Norge. Husholdningenes gjeldsbelastning er rekordhøy sammenlignet med andre industriland. Dette øker den finansielle sårbarheten og sannsynligheten for en periode med privat gjeldsreduksjon, også i Norge. Å legge et robusthetsmål til dagens inflasjons- og produksjonsmål er dessverre ikke tilstrekkelig til å løse problemene ved dagens pengesystem,» skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi
Marius Gustavson

Økonomisk ulikhet

Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak utviklingen av inntektsforskjeller og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.
UlikhetØkonomiGlobalisering
Marius Gustavson

Nr. 2 2011: Lærdommer fra finanskrisen

Økonomi