Kristian Meisingset

Tidligere prosjektmedarbeider

Har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012 i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev han sammen med Anna Katharina Fonn Matre og Aase Marthe J. Horrigmo.

Skrevet av Kristian

Kultur

I menneskelig sammenheng kan ordet betegne alle former for menneskelige uttrykk, som språk, sosial samhandling og kulturelle uttrykk, for eksempel musikk eller litteratur.
Politikk og samfunnKultur
Kristian Meisingset

NRK.no skal ikke være en nettavis

«Rapporten om NRK gir gode argumenter for hvorfor NRK ikke skal være et alternativ til andre nettaviser som VG, Dagbladet eller Aftenposten,» skriver Kristian Meisingset hos Minerva. «Det meste av endringen bør komme gjennom at det foregår en kontinuerlig debatt og at NRK både nasjonalt og regionalt selv velger å posisjonere seg på måter som optimaliserer mediemangfoldet.»
Media
Kristian Meisingset

Konservativ NRK-kritikk

«Per Edgar Kokkvold skrev nylig at konservative ikke bør kritisere NRK. Det kan føre til mer «av det kommersielle» og mindre «norsk kvalitetsjournalistikk». Men konservative bør være opptatt av maktfordeling, og konservative bør ønske å forandre NRK for å bevare NRKs kjerneverdier: uavhengig journalistikk og opplysning,» skriver Kristian Meisingset i Aftenposten.
KonservatismeMedia
Eirik VatnøyKristian Meisingset

NRK må bli viktigere

«Vi mener at når vi har stadig flere medier, bør NRK være mer kresne og prioritere det viktigste. Det gir ikke lenger mening å kreve at NRK skal være noe for alle, alltid. NRK.no trenger ikke å ligne på Dagbladet.no, men kan legge større vekt på dybde og kvalitet,» skriver Kristian Meisingset og Eirik Vatnøy i Dagbladet, i et svar til Andreas Wiese.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Mer kvalitet på NRK

«Før var det mer naturlig at NRK skulle være noe for alle, alltid. I dag bør NRK satse mest på det de andre ikke gjør, og sørge for mer mangfold i Medie-Norge som helhet. Vi tror ikke at NRK da blir for «nerder». Tvert imot kan NRK slik bli enda viktigere og mer vesentlig,» skriver Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset i Aftenposten, i et svar til Bård Vegar Solhjell.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

NRK kan bli enda viktigere

«NRK-plakaten kan endres: Man kan dempe kravet om å dekke store sportsbegivenheter og ha et bredt tilbud til alle, og slå fast at NRK i mindre grad skal overlappe med kommersielle tilbud. Da bør NRK begynne på arbeidet med å bli en enda viktigere kringkaster. Det betyr mindre sport, færre programmer for barn og unge og mer ressurskrevende journalistikk,» skriver Kristian Meisingset og Eirik Vatnøy i Aftenposten.
Media