Kultur for kulturens skyld

Boken fremmer en rekke konkrete forslag for å skape større avstand mellom staten og kulturlivet, og for å skape bedre vilkår for privatfinansiert kultur.

kr 129,–inkl. porto

Ark

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

En skisse til liberal kulturpolitikk

av Kristian Meisingset, Anna Katharina Fonn Matre og Aase Marthe J. Horrigmo

Forfatterne retter skarp kritikk mot de siste tiårenes bærende kulturpolitiske ideologi. Målet har vært å få den høyverdige kulturen ut til folket for å gjøre menneskene i stand til å leve gode liv. På samme måte som man har ønsket å utjevne økonomiske forskjeller, har man villet utjevne den kulturelle kapitalen.

Drømmen om kulturell likhet lever videre og er det viktigste prinsippet for den rødgrønne regjeringen. Men drømmen er en illusjon, mener forfatterne: Teater og opera er ikke for alle, og folk kan ha gode liv også uten å like moderne kunst.

Boken fremmer en rekke konkrete forslag for å skape større avstand mellom staten og kulturlivet, og for å skape bedre vilkår for privatfinansiert kultur.