Eirik Vatnøy

Tidligere språkviter

Eirik Vatnøy har jobbet som språkviter i Civita. Vatnøy har blant annet skrevet pamfletten «Velg! 09», «Velferden og dens fiender» og er medforfatter på Civitas bok «Den norske velferden».

Skrevet av Eirik

Eirik VatnøyKristian Meisingset

NRK må bli viktigere

«Vi mener at når vi har stadig flere medier, bør NRK være mer kresne og prioritere det viktigste. Det gir ikke lenger mening å kreve at NRK skal være noe for alle, alltid. NRK.no trenger ikke å ligne på Dagbladet.no, men kan legge større vekt på dybde og kvalitet,» skriver Kristian Meisingset og Eirik Vatnøy i Dagbladet, i et svar til Andreas Wiese.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Mer kvalitet på NRK

«Før var det mer naturlig at NRK skulle være noe for alle, alltid. I dag bør NRK satse mest på det de andre ikke gjør, og sørge for mer mangfold i Medie-Norge som helhet. Vi tror ikke at NRK da blir for «nerder». Tvert imot kan NRK slik bli enda viktigere og mer vesentlig,» skriver Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset i Aftenposten, i et svar til Bård Vegar Solhjell.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

NRK kan bli enda viktigere

«NRK-plakaten kan endres: Man kan dempe kravet om å dekke store sportsbegivenheter og ha et bredt tilbud til alle, og slå fast at NRK i mindre grad skal overlappe med kommersielle tilbud. Da bør NRK begynne på arbeidet med å bli en enda viktigere kringkaster. Det betyr mindre sport, færre programmer for barn og unge og mer ressurskrevende journalistikk,» skriver Kristian Meisingset og Eirik Vatnøy i Aftenposten.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Nytt Civita-notat: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Demokrati og rettigheter
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Nr.7 2014: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Dette notatet antyder noen mindre endringer i politikken. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Politikk og samfunnMedia
Eirik Vatnøy

Bør forbudet mot TV-reklame oppheves?

«Politisk TV-reklame er forbudt i Norge. Forbudet har flere ganger vært oppe til behandling i Stortinget og rettsvesenet. Selv om sakene har endt med ulike utfall, er forbudet ennå ikke opphevet», skriver retoriker i Civita, Eirik Vatnøy, i et Civita-notat som ble lansert i mars i år.
Demokrati og rettigheter

Publikasjoner fra Eirik

Eirik VatnøyKristian Meisingset

Nr.7 2014: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Dette notatet antyder noen mindre endringer i politikken. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Politikk og samfunnMedia
Eirik Vatnøy

Nr. 8 2012: Fremskrittspartiet: Hakkekylling eller medieyndling?

Dette notatet undersøker pressens dekning av Fremskrittspartiet og sammenligner den med dekningen av Arbeiderpartiet og Høyre. Utgangspunktet for analysen er påstanden om at Fremskrittspartiet får mer negativ behandling i rikspressen enn de andre partiene får.
Norsk politikkPolitikk og samfunnMedia
Eirik Vatnøy

Nr. 5 2012: Politisk TV-reklame

Politisk TV-reklame er forbudt i Norge. Forbudet har flere ganger vært oppe til behandling i Stortinget og rettsvesenet. Selv om sakene har endt med ulike utfall, er forbudet ennå ikke opphevet. Dette notatet redegjør for de sentrale argumentene som har vært fremført for å opprettholde forbudet og drøfter hva vi kan forvente oss hvis forbudet mot politisk fjernsynsreklame oppheves.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterMedia
Eirik Vatnøy

Velferden og dens fiender

Selv om politikken på velferdsområdet først og fremst er preget av kontinuitet, kan man i debatten få inntrykk av at man står overfor vidt forskjellige realiteter og menneskesyn. Ikke minst preger dette venstresidens retorikk. Venstresidens velferdspolitikk er forsøkt definert som moralsk «riktig», som «bedre» enn alternativet og som «den norske måten» å gjøre det på. Resultatet er at velferdsdebatten er preget av en tilbyderpolitikk, der folket primært forstås som mottakere av offentlige goder og tjenester, mens staten og politikerne får rollen som givere. Jo mer de gir, jo bedre gjør de jobben sin, skriver språkviter Eirik Vatnøy.
Norsk politikkVelferdsstatenPolitikk og samfunn
Eirik VatnøyMarius DoksheimMathilde Fasting

Den norske velferden

Gjennom de siste 150 årene har de offentlige velferdsordningene spilt en stadig viktigere rolle i borgernes liv. Denne boken gir en kort sammenfatning av historien om den norske velferdsstaten. Boken legger særlig vekt på hvordan borgerlige ideer, partier og politikere har hatt betydning for den norske velferden.
Norsk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen
Eirik Vatnøy

VELG! 09

Journalistikk og retorikk i norsk valgkamp TV er uten tvil den viktigste valgkamparenaen i Norge i dag. Sammenlignet med andre land har norske medier en enestående kontroll over valgkampen. Norske medier har stor journalistisk frihet, men de har også stor innflytelse på hvordan politikernes budskap når frem til velgerne. Denne pamfletten setter et kritisk søkelys på hvordan politikken fremstilles og kommuniseres i TV-valgkampen.
DemokratiPolitikk og samfunnMedia
Eirik Vatnøy

Nr 11 2009: Retorikk og politikk

Dette notatet søker å tydeliggjøre forskjellene mellom partienes språk og retorikk.
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter