VELG! 09

Målet med denne pamfletten er å sette et kritisk søkelys på hvordan politikken fremstilles og kommuniseres i TV-valgkampen.

kr 59,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

En uavhengig og kritisk presse er en forutsetning for et godt demokrati. At pressens frihet er ubestridelig betyr imidlertid ikke at pressen er fritatt for kritikk. Mediene forvalter et stort ansvar og fortjener den samme kritiske granskningen som de andre samfunnsmaktene.

Civita er en liberal tankesmie som skal formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatten. Dette innebærer også «debatten om debatten»: vilkårene for det politiske ordskifte i en stadig mer tabloidisert og mediekontrollert offentlighet. Målet med denne pamfletten er å sette et kritisk søkelys på hvordan politikken fremstilles og kommuniseres i TV-valgkampen.