En tredje boligsektor er ikke løsningen

Det er ubalansen mellom tilbudet og etterspørselen som har resultert i økte priser. Det er derfor ikke en tredje boligsektor, men effektiviserte planprosesser i kommunen og politisk vilje til å regulere tomter til flere boliger som må til dersom prispresset i hovedstaden skal temmes, skriver Simon Seland.