Foto: Therese Thomassen
Trygder og pensjoner

Er trygdesystemet godt nok, eller trenger vi nytenkning?

Se video fra frokostmøtet med Torbjørn Røe Isaksen, Ann-Hélen Bay, Kalle Moene og Simen Markussen her.

Publisert: 3. juni 2020

Civitafrokost onsdag 3. juni

Koronakrisen viser at mange trenger NAV og de ytelsene NAV forvalter. Er NAV godt nok rustet? Er det behov for en grunnleggende gjennomgang av NAVs ytelser? NAV-veileder Hege Moen har foreslått en garantiinntekt, er det løsningen?

Hvordan sørger vi for at fremtidens velferdsytelser er bærekraftige og hjelper dem som trenger det?

I panelet var: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, professor i statsvitenskap ved Oslomet, Ann-Hélen Bay, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, og seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen.

Frokostmøtet foregikk uten publikum og ble streamet både på denne nettsiden og på Facebook.

Se video fra møtet her: