Skolepolitikk

Friskoler som ideal

Publisert: 22. desember 2005

FRISKOLER: Overdreven masseutdanning kan være forklaring på både synkende kvalitet og atferdsproblemer i skolen, skriver amanuensis i pedagogikk ved UiO, Christian Beck i Dagbladet 22.12.05. Beck har skrevet om utdanning og frihet i CIVITAs debattbok «Frihet – samtalen fortsetter» som kan lastes ned fra nettet eller kjøpes.

 

Les Christian Becks artikkel om friskoler i Dagbladet.

 

Se også Becks artikkel i boken «Frihet -samtalen fortsetter», utgitt av CIVITA i 2004.

 

Se mer om friskoler i CIVITA-rapporten «Friskole – en fri skole?» skrevet av Birgitte Jordahl Lisland.