Blant disse var skatteklasse 2, BSU-fradraget og fradrag for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted.

Slike særfradrag gjør at skattesystemet blir mindre transparent og gir flere utilsiktede konsekvenser – altså at folk tilpasser seg systemet.

Den generelle skattesatsen må dessuten være høyere for å kompensere for fradragene.

Mer lønnsomt å være hjemme

I tillegg har skattefradragene direkte uheldige konsekvenser.

Skatteklasse 2 gjør det for eksempel mer lønnsomt å være hjemmeværende hvis du er gift, og er dermed i praksis en overføring fra alle andre – aleneforeldre og samboere inkludert – til dem som selv velger å være hjemme, noe de gjerne gjør fordi den ene ektefellen tjener godt fra før.

Det er dårlig likestillingspolitikk og dårlig fordelingspolitikk.

Det skal sies at Regjeringen faktisk prøvde å fjerne skatteklasse 2 i 2015-budsjettet, men KrF satte foten ned.

Andre virkemidler som er mer treffsikre

Skattefradrag for BSU-sparing tilgodeser kun unge som faktisk har råd til å spare penger, gjerne med foreldrenes hjelp. De som sitter godt i det, kan dessuten nyte godt av BSU lenge etter at de har kjøpt sin første bolig.

Regjeringen har valgt å utvide BSU-ordningen, i stedet for å avvikle den.

Fradraget for (lange) jobbreiser er et fradrag med en håpløs miljøprofil, og en premie for å bosette seg langt unna jobben. Dette er ikke noe vi burde finansiere, og i hvert fall ikke gjennom skattesystemet.

Hvis problemet er høye boligpriser i byen eller arbeidsmarkedsmobilitet, er det andre virkemidler som er mer treffsikre.

Gode forutsetninger for å fjerne fradragene

Å fjerne disse fradragene er god fordelingspolitikk, god miljøpolitikk, og god samfunnsøkonomi.

Regjeringen burde gjort det uansett. Men i tillegg har Regjeringen hatt uvanlig gode forutsetninger for å fjerne fradragene.

Skattereformen var en god anledning til å lansere endringer som isolert sett er upopulære, fordi man samtidig kunne vise velgerne helheten i sin løsning.

I tillegg kunne skattelettene som er gitt i perioden, sukret pillen.

Det er mye enklere å fjerne særfradrag når man samtidig gir lettelser – det reduserer faren for triste historier om enkeltpersoner som er kommet dårlig ut.

Fjerne skatteklasse 2

Ifølge et nytt Civita-notat kunne fjerning av skatteklasse 2 og pendlerfradraget tilsammen gitt økte skatteinntekter på 1,7 milliarder kroner.

Med BSU er tallet oppe i nærmere 3 mrd. kroner.

Disse pengene burde Regjeringen brukt til å redusere oljepengebruken. Men pengene kunne også vært brukt til å finansiere ytterligere skattekutt. Det ville uansett vært en fornuftig endring.

I stedet har Regjeringen latt en gyllen sjanse til å gjøre skattesystemet mer rettferdig, fornuftig og miljøvennlig gå fra seg.

Innlegget var publisert i Aftenposten 8. november 2016.

Publisert: 10. november 2016
Aftenposten Internrevisjonen Skattereform
Del på: