Anne Siri Koksrud Bekkelund

Tidligere medarbeider

Anne Siri Koksrud Bekkelund har arbeidet som politisk økonom i Civita fra 2016 til sommeren 2019. Hun har tidligere vært byrådssekretær i byrådsavdeling for kultur og næring (V) i Oslo, og har også tidligere arbeidet deltid som stipendiat og prosjektmedarbeider i Civita 2010/11. Anne Siri har vært medredaktør i tidsskriftet Minerva, er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og har en mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI. Jobber nå som senior prosjektleder i Teknologirådet.

Skrevet av Anne

Anne Siri Koksrud Bekkelund

Finansdepartement i Leikanger er ingen god idé

«I stedet for kostbare flytteprosesser med ren symboleffekt, bør politikerne konsentrere seg om å flytte makt nedover i det eksisterende politiske systemet.»
Institusjoner og forvaltningOffentlige utgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Bør vi la «de rike» finansiere velferdsstaten?

«En velferdsstat der byrden flyttes fra «oss alle», altså vanlige arbeidsfolk, til «de rike», altså det mindretallet som tjener eller har mest penger, vil neppe vare. Eller — det er i hvert fall grunn til å tro at den kan bli mindre omfattende.» Anne Siri Koksrud Bekkelund i Minerva.
VelferdsstatenØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Valgfrihet, velferd, private aktører i velferden
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferden i Oslo

Dette notatet går gjennom valgprogrammene til partiene som stiller til valg i Oslo, og gir en oversikt over hvem som mener hva om private velferdsaktører.
Private i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud BekkelundEirik Løkke

Bør staten eie bedrifter?

Hva er fordelene og ulempene med statlig eierskap? Bør det stilles andre krav enn rent kommersielle til statlig eide selskaper? Og hvordan bør politikerne forholde seg til statens eierskap i næringslivet?
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud BekkelundEirik Løkke

Bør vi frykte Steve Bannon?

Denne uken besøker Trumps tidligere kampanjesjef, Steve Bannon, Nordiske Mediedager. Hva er bakgrunnen til Steve Bannon og hva er hans politiske prosjekt? Hva ønsker han å oppnå i Europa? Og er Bannons ideer en trussel mot demokratiet? Ukens gjest er forsker ved C-REX, Cathrine Moe Thorleifsson.
DemokratiUSAPopulisme
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Sorteringssamfunnet del 3: Hvordan skal politikken forholde seg til revolusjonen innen bioteknologi?

Dette er tredje og siste del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i tredje del: Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. 
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Publikasjoner fra Anne

Valgfrihet, velferd, private aktører i velferden
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferden i Oslo

Dette notatet går gjennom valgprogrammene til partiene som stiller til valg i Oslo, og gir en oversikt over hvem som mener hva om private velferdsaktører.
Private i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Svenske tilstander – Loven om valgfrihetssystem

Regjeringen vil «utrede en fritt brukervalgsordning i kommunene, etter modell fra Sverige». Men trenger vi en ny ordning, eller kan vi greie oss med de vi har? Dette notatet forklarer hvordan den svenske «loven om valgfrihet» egentlig fungerer.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Marius DoksheimAnne Siri Koksrud Bekkelund

En drøfting av argumenter for og mot private, kommersielle aktører i velferden

Dette notatet tar for seg argumentene for og mot private aktører som leverandører av velferdstjenester.
Private i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det teknologiske arbeidslivet

Denne rapporten gir et innblikk i de mange debattene rundt hvordan teknologien kan tenkes å virke inn på samfunnet, og da først og fremst på arbeids- og næringslivet. Hva er det egentlig som skjer når maskiner tar over arbeidsoppgaver og arbeidsplasser? Og er de endringene vi står oppe i nå vesensforskjellige fra tidligere tiders teknologiske sprang?
ArbeidslivØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferden

Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester blant alle dagens stortingspartier.
Norsk politikkPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr. 22 2016: Profitt og kvalitet i praksis

I dette notatet gjennomgås en rekke studier, rapporter og undersøkelser for å belyse hvordan konkurranseutsetting påvirker kvalitet i offentlige tjenester, både målt som brukeropplevd kvalitet, og med mer objektive kvalitetsmål.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr. 20 2016: Velferdsinnovatørene

Private aktører kan bidra til valgfrihet, mangfold, nyskaping og effektivitet. Men for at konkurranse skal kunne fungere er det flere forutsetninger som må være oppfylt.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr. 19 2016: Et forsvar for profitt

Det er blitt et vanlig retorisk grep å hevde at profitt er ”bortkastede penger”. Men profitt er ikke bortkastet. Tvert imot, profitt kan bidra til at vi stadig finner bedre løsninger på samfunnets små og store problemer.
VelferdsstatenPrivate i velferdenNæringslivVelferdstjenester

Pressebilder