Økonomi og velferd

Økt BSU er ikke nødvendig

Det er åpenbart fornuftig å spare til egen bolig, men staten bør ikke gi skattefradrag til alt som er fornuftig. Videre er det ikke spesielt rettferdig eller sosialt at de som leier bolig, indirekte subsidierer de som eier bolig. Er det rom for skattelettelser, bør lettelsene komme alle til gode, skriver Eirik Løkke i Aftenposten.

Publisert: 27. november 2013

Av Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

I Aftenposten 25. november hevder Even Westerveld i DNB at økt BSU er nødvendig fordi det er rettferdig, sosialt og disiplinerende. BSU-fradraget er, i likhet med de fleste andre fradrag, isolert sett ikke noe stort problem.

Men summen av alle fradrag bidrar til å uthule skattesystemet.

Det er åpenbart fornuftig å spare til egen bolig, men staten bør ikke gi skattefradrag til alt som er fornuftig. Videre er det ikke spesielt rettferdig eller sosialt at de som leier bolig, indirekte subsidierer de som eier bolig.

Westerveld mener det er utelukkende positivt at ungdom vil spare mer, noe de vil som følge av BSU-ordningen. Men det er mye som er «utelukkende positivt», uten at det kvalifiserer til skattefradrag. For eksempel vil en heving av bunnfradraget gjøre det mer lønnsomt å arbeide. Så hvorfor ikke avvikle BSU og bruke pengene på å heve bunnfradraget? Det vil være mer sosialt og mer rettferdig enn BSU-ordningen.

Er det rom for skattelettelser, bør lettelsene komme alle til gode.

Innlegget er på trykk i Aftenposten 27.11.13.