Demokrati og rettigheter

Skal alle få barn – eller finnes det grenser?

Finnes det en grense for hvilke metoder som bør tas i bruk? Hvor går i så fall den grensen, og hvorfor går den der? Og hvilken rolle bør staten spille ved assistert reproduksjon? Se film fra frokostmøtet med gynekolog og tidligere leder av Rikshospitalets donorsædprogram, Øystein Magnus, professor, gynekolog og spesialist på ufrivillig barnløshet, Johanne Sundby, og leder i Bioteknologinemnda, Lars Ødegård.

Publisert: 12. februar 2013

I dag finnes det et titalls metoder for assistert reproduksjon, og det vil komme flere. In vitro-fertilisering og bruk av donorsæd fra kjent donor er relativt bredt akseptert, men deretter blir uenigheten større, bl.a. om eggdonasjon og surrogati.

Finnes det en grense for hvilke metoder som bør tas i bruk? Hvor går i så fall den grensen, og hvorfor går den der?

Og hvilken rolle bør staten spille ved assistert reproduksjon?

Dette er noen av spørsmålene som er aktuelle, bl.a. i forbindelse med evalueringen av bioteknologiloven.

Se film fra frokostmøtet med gynekolog og tidligere leder av Rikshospitalets donorsæd- program, Øystein Magnus, professor, gynekolog og spesialist på ufrivillig barnløshet, Johanne Sundby, og leder i Bioteknologinemnda, Lars Ødegård.

Se innleggene her:

Se debatten her: