Miljøpartiet De Grønne – blokkuavhengig eller venstreorientert?

MDG hevder at de er blokkuavhengige og har slagordet ”Ikke til høyre – ikke til venstre, men foran.”

Realitetene fra kommuner hvor partiet er representert, viser at MDG i de fleste tilfeller stemmer med venstresiden. Blokkpolitikken gjør seg ofte ikke gjeldende lokalt, og det finnes kommuner hvor MDG samarbeider relativt bredt, men unntak der de mer konsekvent støtter en blå blokk, finnes ikke.

Dette notatet er ment som en oppdatering av Civita-notatet fra 2013, for å se om det har vært noen utvikling i stemmegivningen som tydeliggjør eller endrer MDGs støtte til venstresiden.

Last ned og les notatet her:

Civita-notat_22_2015

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »