Demokrati og rettigheter

Mangler næringslivet rettssikkerhet?

Er næringslivet offer for en økende vilkårlig maktutøvelse? Har næringslivet gode nok muligheter til å klage på feilaktige og urimelige vedtak og inngrep? Bør staten underlegges strengere kontroll, eller er slike inngrep nødvendige for å holde næringslivet i sjakk? Se film fra frokostmøtet med Berit Reiss-Andersen, Morten Eriksen og Michael Tetzschner her.

Publisert: 26. april 2012

Regjeringen vurderer å gi Arbeidstilsynet adgang til å ilegge næringslivet millionbøter uten assistanse fra politi og påtalemyndighet.

Dette er bare ett eksempel på at staten får stadig større makt og flere sanksjonsmuligheter overfor næringslivet. Men fordi man ikke kaller det ”straff”, mister bedriftene sentrale rettssikkerhetsgarantier.

Er næringslivet offer for en økende vilkårlig maktutøvelse? Har næringslivet gode nok muligheter til å klage på feilaktige og urimelige vedtak og inngrep? Bør staten underlegges strengere kontroll, eller er slike inngrep nødvendige for å holde næringslivet i sjakk?

Se film fra frokostmøtet med leder i Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen, førstestatsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen og stortingsrepresentant for Høyre og advokat, Michael Tetzschner.

Se innleggene her:

Se debatten her: