Manal al-Sharif på Oslo Freedom Forum

Manal al-Sharif, som ble fengslet for å ha kjørt bil i Saudi-Arabia, mottok  «The Václav Havel Prize for Creative Dissent» under årets Oslo Freedom Forum.

I dette foredraget forteller hun om sitt eget liv og kvinners situasjon i Saudi-Arabia:

Flere videoer fra Oslo Freedom Forum 2012 vil bli lagt ut i dagene og ukene fremover.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »