Kåkådebatt: Kongressvalget 2018 – Vil demokratene få flertall?

 

Civita og KÅKÅ kverulantkatedralen inviterte til kveldsmøte på Sting i Stavanger, onsdag 3. oktober

Tirsdag 6. november er det valg til Kongressen. Flere mener det er det viktigste mellomvalget i amerikansk historie ettersom flertall i Kongressen vil definere det politiske handlingsrommet til Donald Trump i resten av hans periode. I tillegg vil sammensetningen i Kongressen avgjøre en mulig riksrettssak mot presidenten. Hvor viktig er årets mellomvalg? Vil Demokratene mobilisere mot Trump og sikre seg flertall både i Representantens Hus og Senatet? Hvordan vil valget påvirke de sterke motsetningene i landet? Og hvilken politikk kan vi forvente at en ny Kongress vil vedta?

Journalist i Minerva, Jan Arild Snoen og tidligere USA-korrespondent for NRK, Tove Bjørgaas, delte sine tanker om Kongressvalget 6. november.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »