Grunnlovsdilemmaer

Nordmenn har et sterkt og positivt forhold til Grunnloven. Den garanterer sentrale rettigheter og representerer begynnelsen på et selvstendig Norge. Samtidig kan både politikere og folk bli frustrerte når Grunnloven begrenser politikernes og folkeflertallets makt. De siste årene har staten tapt i Høyesterett både om tomtefeste og rederskatt. Hvordan er forståelsen for at en gammel grunnlov og noen «tilfeldige» dommere bestemmer over politikerne og folket?

I jubileumsåret innfører vi nye rettigheter i Grunnloven. Men er alle rettigheter like gode? Ordet «menneskerettigheter» gir et inntrykk av noe universelt og evig godt. Men er det så enkelt? Hvorfor er det så lite debatt om å innføre omfattende nye rettigheter i Grunnloven?

I panelet var stortingspresident Olemic Thommessen, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad, og stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Anine Kierulf.

Se film fra frokostmøtet her:

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »