Er scenenekt et problem i Norge?

Menneskeverd og Civita inviterte til debattmøte på Litteraturhuset onsdag 10. november
kl. 19.30

Tåler det offentlige rom politikere som mener at det kun finnes to kjønn eller er skeptiske til innvandring, sykepleiere som mener at abort ikke skal være selvbestemt eller naturfaglærere som ikke aksepterer evolusjonslæren?

I panelet var tidligere likestillingsombud og statsråd, Hanne Bjurstrøm, politisk redaktør i Dagsavisen, Hege Ulstein, sjefredaktør i kulturavisen Subjekt, Danby Choi, og prosjektrådgiver i Minotenk, Lisa Esohel Knudsen.

Se video fra møtet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »