Det pluralistiske samfunns utfordring

«Det norske samfunn, og verden for øvrig, – enten vi liker det eller ikke – er i økende grad pluralistisk. Vi møter i økende grad mennesker med helt andre referanserammer og livssyn enn oss selv, og har ikke noe annet valg enn å leve med forskjelligheten,» skriver Eilev Hegstad, praktikant i Civita, hos tankesmien Skaperkraft.

Les innlegget her.

 

Les også Hegstads notat om kristne velgeres stemmegivning.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »