Demokrati og rettigheter

60 år siden D-dagen i Normandie: Verdens ledere samlet for å hedre og minnes et historisk vendepunkt

Publisert: 7. juni 2004

Søndag 6. juni var 17 statsoverhoder, inkludert Norge, samlet i Normandie for å hedre det heroiske invasjonsforsøket av de allierte 60 år tidligere

Denne dagen viste seg å bli et vendepunkt i krigen mot Hitlers Nazi-Tyskland, men kostet også dyrt med store tap av menneskeliv på begge sider. Selv om statssjefer som Bush, Chirac, Putin og Schröder deltok var det de mange krigsveteranene som sto i sentrum for feiringen. Fordi de fleste D-dag veteranene nå er i åtti-årene, bar begivenhetene preg av at det sannsynligvis er den siste store gjenforening av det som ofte kalles ”The Greatest Generation”. Det ble en verdig hyllest til de som kjempet og overlevde, men også til de mange falne soldatene.

I en av de mange seremoniene denne dagen talte Frankrikes president Jacques Chirac til krigsveteranene spesielt og verden generelt. Han understreket at Frankrike aldri vil glemme hvordan håpet ble gjenfødt og styrket 6.juni, 1944. De vil aldri glemme de som ga sine liv for at Frankrike igjen skulle få bli fritt og uavhengig fra den tyske okkupasjonen.

Nevneverdig er det også at Tysklands forbundskansler Gerhard Schröder var til stede under minnehøytidelighetene. Dette markerte første gang at en tysk regjeringssjef deltar i arrangementet som fortsatt vekker vonde minner om Nazi-Tysklands imperialistiske politikk. Men samtidig er det et positivt tegn på en endelig forsoning mellom Frankrike og Tyskland, og et bevis på at Tyskland i dag er fullt ut akseptert som et likeverdig medlem av Europa familien. Med tanke på etterspillet etter 2. verdenskrig, herunder delingen av Tyskland og den kalde krigens jernteppe, er det kanskje forståelig at det har tatt forholdsvis lang tid for Tyskland å gjenvinne respekten og aksepten som et fredselskende land. Men som Schröder sa i sin minnetale: ”Vi vil alle ha fred. Vi tyskere vet at vi utløste denne fryktelige krigen. Vi erkjenner det ansvaret som historien har lagt på oss og vi tar det alvorlig.”
Som et ytterligere bevis på Europas forsoning var også Russlands president Vladimir V. Putin invitert til Normandie. Dette var også første gang at en russisk statsleder deltok i et D-dag arrangement.

Fra amerikansk side bar denne minnedagen til dels preg av at tidligere president Ronald Reagan var gått bort dagen i forveien. Som amerikansk president fra 1981 til 1989 var Reagan høyst delaktig i slutningen av den kalde krigen og Sovjetunionens fall. Det var derfor ikke unaturlig at USAs nåværende president George W. Bush nevnte Reagan i sin tale i forbindelse med arrangementet. For tjue år siden holdt nettopp Reagan en minneverdig tale i 40 års jubileet for D-dagen i Normandie. Han sa da: ”Dette er guttene av Pointe du Hoc. Dette er mennene som tok klippene. Dette er seierherrene som hjalp å fri et kontinent. Dette er heltene som hjalp å avslutte en krig.”

Disse ordene sier sitt om viktigheten og betydningen av invasjonen for utfallet av den 2. verdenskrig. Om enn så klisjéfylt er det allikevel en viss sannhet i at uten deres heltemodige innsats hadde kanskje ikke Europa sett ut slik det gjør i dag, med et historisk nært og stadig tettere europeisk samarbeid.

AV 07.06.04