11 apr
torsdag 11 april 2024 kl. 18:00

Skal høyere utdanning være for alle?

Velkommen til Civitakveld på Bakgården torsdag 11. april kl. 18.00.

Velkommen til Civitakveld på Bakgården torsdag 11. april kl. 18.00-19.00

Skal høyere utdanning være for alle?

Hvert år søker over hundre tusen personer opptak til norske universiteter og høyskoler. Å velge utdanning er et av de viktigste valgene vi gjør i livet, samtidig som summen av våre individuelle beslutninger er avgjørende for utviklingen av det norske samfunnet.

I løpet av våren legger Støre-regjeringen frem en stortingsmelding som vil foreslå et nytt opptakssystem. Skal man kunne ta opp fag, og hva skjer med tilleggspoengene?

I panelet:
Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Elida Linnea Slettum fra Norsk studentorganisasjon, Nicolai Østeby, sentralstyremedlem i Unge Høyre og Anette Arneberg, nestleder i Sosialistisk Ungdom.

Møtet finner sted på Bakgården på Løkka (Thorvald Meyersgate 63), og møteleder er Oda Oline Omdal.

Påmelding i den oransje boksen øverst på siden.

Velkommen!

Mer om skole og utdanning:

Oppvask, skole, servise, vaske opp, tallerkener, skitne tallerkener
Oda Oline Omdal

Oppvask i opptakssystemet

Kunstig høye karaktersnitt og unge som sitter hjemme og samler på alderspoeng. Dette er realiteten bak dagens opptakssystem til høyere utdanning. Hva bør vi gjøre for å endre på dette? Avskaffe alle tilleggspoeng?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
utdanning
Oda Oline Omdal

Ikke fjern muligheten til å ta opp fag!

Politikerne bør heller ta tak i problemet ved roten.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
murer, yrkesfag, masterbrev, mastersyke, arbeid, håndverker
Mats Kirkebirkeland

Hvorfor må man betale for mesterbrevet, mens mastergraden er gratis?

Plagiatsakene og debatten om mastersyken viser hvordan det norske utdanningssystemet favoriserer akademisk høyere utdanning.
Høyere utdanningSkolepolitikkArbeid og sysselsetting
Barn, leser, sosiale forskjeller, skoleferie, bøker, utdanning, skole, lære
Mats Kirkebirkeland

Debatten om friskoler er lite kunnskapsbasert

Hovedfunnene i forskningen er at det ikke er noen klare tegn til at friskolene bidrar til segregering etter sosioøkonomiske eller andre kriterier.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Friskoler, friskole, utdanning, skole, fantasi, kreativitet, bok, lese, drømme, lære, barn, foreldre
Mats Kirkebirkeland

Hva sier forskningen om norske friskoler?

Dette notatet ser på påstandene og uenighetene i den norske friskoledebatten basert på norsk og internasjonal forskning.
Skolepolitikk
Shazia Majid
Kristin Clemet

Det bør være grenser for svartmaling av norsk skole

Skolepolitikken må baseres på kunnskap.
Skolepolitikk
skjermbruk, skole, mobil, ungdom, elever, klasserom
Oda Oline Omdal

Det er ikke åpenbart at skolen skal være mobilfri

Det er rart at regjeringen allerede nå, før man har kunnskap om konsekvensene, vurderer eller anbefaler å innføre felles regler og restriksjoner om mobilbruk.
Skolepolitikk
skjermbruk, skole, mobil, ungdom, elever, klasserom
Kristin Clemet

Skjerm i skolen

Det er noe dypt ironisk over debatten om skjerm i skolen
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Skolen kan ikke styres med synsing

Kristin Clemet svarer Astrid Sverresdotter Dypvik.
SkolepolitikkUtdanning og forskning