Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mikrobrikke, digital elektronikk, Kina, Verden, teknologi, verdenskart, kretskort, data, IT
Henning Åsheim

Mikrobrikkekrigen

Mikrobrikken er viktig for Norge og Vesten og Kina har blitt en rival. Notatet ser på kampen om den digitale utviklingen, en ideologisk kamp der Vesten kriger med Kina for å holde på den teknologiske ledelsen.
Internasjonalt
Mathilde Fasting

Francis Fukuyama on AI, technology and how it will impact democracies and world politics

How will technology impact politics, and will ChatGPT, AI and developments in biotech be a blessing or a curse? This is a recording from the Civita breakfast meeting in the University Aula Tuesday, June 13th.
Ideer
13 jun
tirsdag 13 juni 2023 kl. 08:00

Francis Fukuyama on AI, technology and how it will impact democracies and world politics

Welcome to our Civita breakfast with Francis Fukuyama in the University Aula Tuesday, June 13th.
Ideer

Hvordan påvirker sosiale medier mennesker og samfunn?

Hvordan skal vi forstå sosiale medier og hvordan påvirker disse livene våre? Er sosiale medier i ferd med å bli en trussel mot demokratiet? Og bør de store teknologiselskapene reguleres sterkere? Hør podcastepisoden her!
Politikk og samfunnMediaPersonvern
Mathilde Fasting

Jon von Tetzchner om teknologi, business og personvern

Er internettreklame basert på kjøp og salg av personlige data en trussel mot demokratiet? Hvordan kan datarevolusjonen gi menneskene bedre tjenester uten å ofre personvernet? Og hvordan skal norske gründere lykkes med utvikle nye teknologiselskaper? Hør podcastepisoden med Jon von Tetzchner her!
IdeerDemokrati og rettigheterØkonomi og velferdPersonvern
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Tar de som eier maskinene stadig mer av «kaka»? Sannsynligvis ikke.

"Med stadig flere eldre og færre i arbeidsfør alder vil vi sannsynligvis om få år være mer bekymret for at maskinene ikke gjør nok, enn for at de tar over jobbene våre", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den teknologiske utviklingen er ikke uten utfordringer

"Sven Egil Omdal skriver i et innlegg 5. juni at jeg «ikke deler frykten for at den raske teknologiske utviklingen vil føre til massearbeidsløshet». Det er sant, men jeg påstår heller ikke at vi bare kan lene oss tilbake og satse på at alt ordner seg av seg selv", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Liberal halvtime: Hvordan vil teknologiske endringer påvirke livene våre?

Hvilke teknologiske endringer er det som vil snu livene våre og samfunnet vårt på hodet i de nærmeste tiårene? Teknolog og investor Silvija Seres er gjest i Liberal halvtime denne uken.
Politikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Teknologi og arbeidsliv: Ja, endringen er annerledes denne gangen, men det kan likevel gå bra.

"Vi har greid å gjøre det som trengs for å sikre vekst, velstand og fordeling tidligere, og vi kan greie det igjen. Det er ingen grunn til å svartmale situasjonen", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det teknologiske arbeidslivet

Denne rapporten gir et innblikk i de mange debattene rundt hvordan teknologien kan tenkes å virke inn på samfunnet, og da først og fremst på arbeids- og næringslivet. Hva er det egentlig som skjer når maskiner tar over arbeidsoppgaver og arbeidsplasser? Og er de endringene vi står oppe i nå vesensforskjellige fra tidligere tiders teknologiske sprang?
ArbeidslivØkonomi og velferd

Liberal halvtime: Hvordan skattlegge Google og Facebook?

Er det et problem at multinasjonale selskaper ikke betaler skatt? Og går det i så fall an å gjøre noe med det? Ny episode av Civitas podcast ute nå!
SelskapsskattSkatt og avgifter
Eirik Løkke

Fire måter internett brukes til å undergrave demokratiet på

"Dersom vi ikke evner å finne gode løsninger på disse problemene, kan internettrevolusjonen, snarere enn å styrke demokratiet og demokratiske prosesser, ende opp med å bli folkestyrets undergang," skriver Eirik Løkke.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Silicon Valley har overtatt

«Teknologigigantenes innflytelse er blitt en utfordring for demokratiet – det må politikken ta tak i», skriver Eirik Løkke.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Politikken skal bestemme rammene rundt teknologien. Men hva når teknologien sprenger rammene?

"Politikk kan danne rammene som utvikling, omsetning og bruk av teknologien skjer innenfor, så den kommer flest mulig til gode," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Politikk og samfunnNæringspolitikk
Marius Doksheim

Viktigere enn Piketty?

"I boken The Second Machine Age argumenterer Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee for at det snarere er utviklingen av digital teknologi som vil gjøre mest for å endre inntektsfordelingen. At denne utviklingen samtidig har så mange positive sider ved seg, gjør det vanskeligere å finne de gode politiske løsningene for å motvirke trendene," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferdUlikhet

Teknologi og ulikhet

"There is no doubt that income inequality is the single biggest threat to social stability around the world, whether it is in the United States, the European periphery, or China. Yet it is easy to forget that market forces, if allowed to play out, might eventually exert a stabilizing role," skriver Kenneth Rogoff ved Harvard-universitetet på Project Syndicate.
Økonomi og velferd