Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Tips til norsklærere

Historielærer og norsklektor Sjur Aaserud savner innvandrerlitteratur om innvandrere som lykkes. Jeg gjorde det samme, og for noen år siden skrev jeg boken «Vilje til å lykkes».
Innvandring og integrering
Mathilde Fasting

Sosial mobilitet på norsk

Noen mål på sosial mobilitet blir stadig vanskeligere å nå i land som Norge. I en befolkning der alle tar lang utdanning, vil mobiliteten kunne være lav, selv om resultatene på andre mål er gode, skriver Mathilde Fasting i Minerva.
UlikhetUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Anerkjennelse av arbeiderklassen

Det liberale forsvar av klassereise og sosial mobilitet er prisverdig, men hvis behovet for anerkjennelse overses, er man naiv, skriver Lars Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

Den sosiale blindsonen

Forskjeller i kulturell kapital er vel så viktig som økonomisk kapital, om ikke viktigere, og dette er forskjeller som det er mye vanskeligere å omfordele.
VelferdsstatenUlikhet
Foto: Liv Aarberg
Mathilde Fasting

Å viske ut forskjeller

Klassereisen landets nye kulturminister har foretatt viser den store sosiale mobiliteten barn av innvandrere har. Vi har et ansvar for å sørge for at flere i denne gruppen lykkes, skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Innvandring og integrering
Mathilde Fasting

Kunnskapspolitikk blir viktigere

«Hvorvidt minoriteter opplever sosial mobilitet, vil fremover være den viktigste indikasjonen på om vi lykkes med integrering. Da er utdannelse nøkkelen», skriver Mathilde Fasting.
IntegreringSkolepolitikkInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet

Mange etterkommere etter innvandrere til Norge gjør det bra. Denne pamfletten presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete eksempler på god sosial mobilitet.
IntegreringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Norge – Murrays mareritt?

"Murrays utfordring er å gjenskape sosial tillit og moral i et heterogent USA med store forskjeller," skriver Mathilde Fasting.
Ulikhet
Mathilde Fasting

Den enkelte skolen betyr noe

"Vi har et variert elevgrunnlag ved norske skoler. Derfor er det viktig at skolene måles på hvordan de bidrar til sine elevers læring og utvikling," skriver Mathilde Fasting.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring. Kristin Clemet i nettavisen Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Viktig skolegang

"Vi må sørge for kvalitet gjennom hele utdanningsløpet, og det må tilbys utdanninger som er relevante for et omskiftelig arbeidsliv, der den enkelte får arbeid i tråd med sine kvalifikasjoner og fortsetter å lære," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Bedre skole gir mindre sosiale forskjeller

"En kvalitativt god utdanning handler, helt konkret, om gode skoleeiere, god skoleledelse, kompetente lærere og gode læringsmiljøer," skriver Mathilde Fasting i Aftenposten.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Nr. 27 2016: Utdanning og sosial mobilitet

I dette notatet vil vi se på status for den sosiale mobiliteten i Norge, og identifisere de lavest hengende fruktene om vi ønsker å bedre mobiliteten. Det viktigste vi kan gjøre, er å legge til rette for at de svakeste elevene kan gjøre det best mulig. Grunnlaget for dette legges allerede i barnehage og grunnskole.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Utdanning er så attraktivt at det bør koste noe

"Riktig utformet kan studieavgifter øke kvaliteten i høyere utdanning og sikre sosial mobilitet." Lars Gauden- Kolbeinstveit i Aftenposten.
AvgifterHøyere utdanningVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraftUtdanning og forskning
Lars Peder Nordbakken

Nr. 23 2015: Sosial mobilitet

Dette notatet tar for seg sosial mobilitet-begrepet, og viser den sosiale mobiliteten i Norge og andre land. Last ned og les notatet her!
Økonomi og velferdUlikhet

Sosial mobilitet blant innvandrere

Alt tyder på at det store flertall av innvandrere materielt sett får en mye bedre tilværelse bare ved å komme til Norge.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Sosial jumping

Denne rapporten utfordrer forestillingen om at arbeidsinnvandring i hovedsak er såkalt sosial dumping. De langt fleste arbeidsinnvandrere til Norge jumper, de dumper ikke. Arbeidsinnvandrere gjør det bedre enn de har muligheten til i sitt hjemland. I Norge får de mulighet til fast arbeid, sosial trygghet og god lønnsutvikling. De bedrer sin livssituasjon.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Egil Bakke

Sosial mobilitet og likhetsidealet

Økonomi og velferdUlikhet