Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Regjeringen Støre 28. april 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Kristin Clemet

Hvor er de norske statsviterne?

Det er påfallende hvor fraværende norske statsvitere er i debatten om politisk lederskap
Norsk politikk
Eirik Løkke

Kan vi stole på politikerne?

Hva er årsaken til at mange offentlig prosjekter blir mye dyrere enn budsjettert? Hør ny episode med Henning Carr Ekroll, nyhetssjef i Aftenposten.
IdeerØkonomisk politikkOffentlige utgifter
Jonas Gahr Støre og regjeringen
Kristin Clemet

Statsministerens lederstil

Jonas Gahr Støres arbeidsform er avgjørende for om regjeringen skal lykkes. Men hva vet vi egentlig om regjeringssjefenes lederstil og arbeidsform?
Demokrati og rettigheter
Hanne Marthe Narud

Bak lukkede dører? Eller i åpne rom?

Demokratiske normer for politisk rekruttering Problemstillingene som reises i denne pamfletten griper til roten av det norske demokratiet. Hva betyr nominasjonsprosessene for folkestyret? Hvilke hensyn må veies mot hverandre ved eventuelle omlegginger av nominasjonsprosedyrene? Hvordan kan vi stimulere til økt politisk deltakelse og påvirkning?
Demokrati og rettigheter
Jan Grund

Styring og ledelsesutfordringer i norske sykehus

Institusjoner og forvaltningVelferdsstatenVelferdstjenester
Egil Bakke

Store planer – sørgelige resultater

Denne kronikken skisserer hovedelementene i en ”politisk retrett” fra markedet for å skape grunnlag før økt vekst.
Økonomi og velferd
Egil Bakke

Den liberale stat: Et ideal

Politiske myndigheter disponerer i Norge i dag mer enn halvparten av landets inntekter. De er landets suverent største arbeidsgiver og vår største kapitalist. De styrer landet både ved lover og bevilgninger.
Ideer
Kristin Clemet

Godt lederskap er undervurdert i politikken

"Skal man unngå ukultur og illegitim maktbruk i politikken, tror jeg det er lurt, i alle rekrutteringsprosesser, å være mer opptatt av de lederegenskapene ulike kandidater har og hvilken forståelse de har for lederskapets betydning."
Norsk politikkDemokrati og rettigheter