Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Flickr.com: Norsk Havbrukssenter
Steinar Juel

Lytt til oppdretterne med interesse, men også med sunn skepsis

Etter min vurdering er det en dårlig idé å gå inn for et system som har innebygd i seg store svakheter, som det en produksjonsavgift har, istedenfor å gå inn for å rette opp de uheldige elementene som er i regjeringens forslag.
NæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter
laks
Steinar Juel

Uforståelig at Høyre vil ha lakseskatt à la Færøyene

En produksjonsavgift må betales enten oppdrettsvirksomheten går i pluss eller minus. Vi vet allerede at et avgiftsbasert system som på Færøyene vil være et uklokt valg.
SelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

En mer balansert skattepakke

Regjeringen kunne valgt å foreslå en skattepakke med skatteendringer, ikke bare skatteøkninger.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
grunnrente olje

Grunnrente

Grunnrente er en idé og et konsept innen økonomisk teori som beskriver hvordan man kan oppnå en høyere avkastning enn i et normalt marked med fri konkurranse.
AvgifterØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Trønderne er dårligst i klassen

Trønder Energi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsnettverk (NTE) har lavest utbytteandel blant landets største kraftselskaper.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
vannkraft på kykkelsrud, hydro
Mats Kirkebirkeland

Supergevinsten fra kraft tilfaller ikke nødvendigvis samfunnet

Grunnrenteskatten bør økes for å redusere risikoen for sløsing.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Flickr.com: Norsk Havbrukssenter
Mats Kirkebirkeland

Det som er samfunnsøkonomisk fornuftig, er ikke alltid politisk rettferdig

Grunnrenter er et godt skatteobjekt som hindrer effektivitetstap i økonomien. Men det er ikke gitt at det er rettferdig å innføre grunnrenteskatt likevel, skriver Mats Kirkebirkeland i Finansavisen.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter

Podcast: Lakseskatten

Er det fornuftig å innføre en «lakseskatt»? Ukens gjester i Liberal halvtime er Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, og Karen Helene Ulltveit-Moe, leder for Havbruksskatteutvalget og professor ved UiO.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Flickr.com: Norsk Havbrukssenter
Mats Kirkebirkeland

Finneren er vinneren?

Oppdrettsnæringen har selv skapt grunnrenten som nå kan høstes i norske fjorder. Om de bør betale grunnrenteskatt for oppfinnsomheten, er et vanskelig spørsmål å svare på. Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Statens eierskap i Statkraft har bare symbolsk verdi

"Private aktører bør kunne eie kraftrettigheter, på samme måte som private aktører forvalter petroleumsressursene på norsk sokkel. Dette vil gi en bedre ressursforvaltning, samtidig som fellesskapets andel av verdiene sikres mer effektivt gjennom en økt grunnrenteskatt." Mats A. Kirkebirkeland i Dagbladet.
Offentlig eierskapNæringspolitikk