Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Jan Erik Grindheim

Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd

Tallet på uføretrygdede har aldri vært høyrere og arbeidsledige tar ikke tunge jobber - hvor ble det av arbeidslinjen i den norske velferdsstaten?
VelferdsstatenØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Kontantstøtte, AAP og uføretrygd bør erstattes med garantiinntekt

"Vi foreslår å innføre en garantiinntekt med to enkle standardiserte tillegg, for å erstatte andre velferdsytelser i Nav. Tilleggene kan innvilges gjennom behovsprøving, men med en svært forenklet vilkårsvurdering i forhold til dagens prosesser."
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Vi trenger nytenkning om unge uføre

"At aktivisering er viktig for at uføre skal kunne komme seg i jobb, har lenge vært anerkjent og tanken er god. Men for at det skal fungere, er man avhengig både av at tiltakene som tilbys er av god kvalitet, og at NAV har ressurser nok til å gi en god, individuell oppfølging," skriver Haakon Riekeles i Civita.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud BekkelundHaakon Riekeles

Nr. 6 2012: Uføretrygd

Uføretrygd er en av folketrygdens viktigste ordninger. Det er et velferdsgode som brukes av mange, og som koster staten og skattebetalerne mye penger. Dette notatet har som mål å belyse hvordan uføretrygden er utformet, hvor stort omfang den har, og hva som kan være årsakene til at et høyt og voksende antall personer er uføretrygdet.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Bærekraftig uføretrygd

"Gruppen unødvendig uføretrygdede er stor nok til at det er bekymringsfullt. Politikerne bør derfor ha mot til å omtale gruppen, og hva man skal gjøre for å hindre at den vokser. Hvis ikke, vil det særlig gå ut over de som faktisk er for syke til å jobbe. Noen opplever allerede å bli urettmessig mistrodd, og jo flere som mottar uføretrygd, jo vanskeligere blir det å være i gruppen som ikke har noe valg," skriver Anne Siri Koksrud i Aftenposten.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

UFØRE: Perverse insentiver

"Fredag kom regjeringens uføremelding. Fortsatt vil det lønne seg for mange lavtlønte å søke uføretrygd. Mange som lever på uføretrygd har det økonomisk tøft. Målet er ikke å redusere ytelsene til disse, men å ta bort de ordningene som fører flere inn i uføretrygd enn de som trenger det. Sykelønnen bør kuttes, barnetilleggene i uføretrygden bør kuttes, og så kan heller den generelle uføretrygden økes," skriver Anne Siri Koksrud på Minervanett.no
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Kristin Clemet

UFØRE: Stakkars Stoltenberg

VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Marius Doksheim

UTENFORSKAP: Et slaraffenland?

VelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Hallstein BjerckeMarius Doksheim

VELFERD: For mange på trygd

VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

VELFERD: Uføreeksplosjonen

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Marius Doksheim

NYTT CIVITA-NOTAT: Uføreeksplosjonen

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Marius Doksheim

Nr.12 2009: Uføreeksplosjonen

Hvordan kan vi få ned antallet uføre, samtidig som vi sikrer at de som faktisk er uføre, får et verdig liv?
VelferdsstatenTrygder og pensjonerOffentlige utgifter