Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bergstø fra SVs landsmøte
Skjalg Stokke Hougen

Posering fra SV om lokaldemokrati

I 2020 ble Søgne og Sogndalen slått sammen med Kristiansand, til «nye» Kristiansand kommune. Som en følge av at Sp lovet storstilte reverseringer av den forrige regjeringens politikk, har oppsplittingen av Kristiansand blitt en prestisjesak for partiet.
Institusjoner og forvaltningReformer
Lars Peder Nordbakken

Flere spørsmål gjenstår om SVs økonomiske sosialisme

SV må regne med at det stilles berettigede spørsmål om hva «en passelig blanding mellom statlig og privat drift» egentlig betyr».
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokrati
sosialistisk økonomi
Lars Peder Nordbakken

SVs nysosialistiske økonomi er rik på illusjoner og sosialt sprengstoff.

Gode hensikter, men det blir for lettvint, SV.
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokratiØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Russland og Ukraina flagg
Bård Larsen

Vardøger: Med russiske talepunkter skal freden vinnes i Ukraina

Mens Rødt får mye tyn om dagen, går venstresiden i SV under radaren. I Vardøger samles ytre venstre til antisolidaritet med Ukraina.
UtenrikspolitikkIdeerInternasjonaltSosialisme og sosialdemokrati
våpenstøtte
Bård Larsen

Ytre venstres uvillighet mot å støtte Ukraina

Både Rødt og SV har en lang tradisjon for å støtte frigjøringsbevegelser rundt omkring i verden. Frigjøringsbevegelser som selvsagt måtte væpnes. Men ikke Ukraina. De skal ikke kunne frigjøre seg.
Norsk politikkPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet

Politisk debatt mellom Henrik Asheim og Kari Elisabeth Kaski: Hvem har den beste politikken for fremtiden?

Hvem har den beste politikken for fremtiden? Se video fra Civitakveld og debatt mellom Kari Elisabeth Kaski og Henrik Asheim.
Norsk politikk
Bård Larsen

Hva er det SV egentlig vil?

I SVs partiprogram er det noe for alle på venstresiden. Det er nok fremdeles slik at om du spør en håndfull SV’ere om hva de legger i begrepet sosialisme, får du mye hummer og kanari til svar.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Aslak Versto Storsletten

Nietzsche ville ikke stemt på SV

Poenget til Nietzsche er at du gjennom å mestre hindringer som gir deg motstand på veien mot målet ditt, virkelig lærer deg å sette pris på at smerte og motgang også er viktige deler av livet. Smerte og motgang er på sett og vis en betingelse for lykke og tilfredstillelse. Dette er lærdom som er viktig å ta med seg i disse koronatider, når det er lett å føle seg motløs, skriver Aslak Versto Storsletten i sin anmeldelse av den nye podkasten til Kristopher Schau og Einar Duenger Bøhn om Nietzsche.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofi
Mats Kirkebirkeland

Klimakrise som brekkstang for sosialisme

I et internt diskusjonsnotat lanserer SV en plan som kommer «til å koste samfunnet enorme summer», skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Sosialisme og sosialdemokratiKlima og miljø
Bård Larsen

SV: Partiet i spagaten

"SV har fremdeles ikke en klar ide om hva sosialisme er: Statsdoktrine i et sosialistisk folkestyre der kapitalismen er avskaffet, eller venstresosialdemokrati i et liberalt demokrati?"
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Lars Kolbeinstveit

Næringspolitikk og SV

«Den moderate venstresiden har for lengst endret oppfatning om hva som er god næringspolitikk. Fylkesnes kan lære av dem», skriver Lars Kolbeinstveit.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

BLOGG: Lysbakkens linedans

IntegreringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

UTDANNING: SVs nye skolepolitikk

SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Kunnskapspartiet SV

SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Hva skjønner egentlig SV?

SVs skattepolitikk og ambisjoner på statens vegne begynner å minne om et program for konfiskasjon av private formuer og en ny form for statskapitalisme.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
skatt
Kristin Clemet

SVs binære skattesyn

SV vil flytte ressurser og makt fra privat sektor til politikere og byråkrater.
Skatt og avgifter
stortinssalen
Kristin Clemet

Godt forslag fra SV om parlamentarisk prøving av koronatiltak

Det er en fordel om de tiltakene som gjennomføres, og de som fatter beslutninger om inngripende tiltak, har tillit og legitimitet. Derfor bør SVs forslag om en parlamentarisk prøving vurderes positivt.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

SV og arbeidslivet i Rådhuset

SV vet altså alt om hva som skjer i Aleris og ingenting om det som skjer i utdanningsetaten i Oslo kommune. SV har ingen tillit til ledelsen i Aleris, men full tillit til en byråd som det foreligger en alvorlig varslingssak mot. Det er i det minste interessant, blogger Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkDemokrati og rettigheter