Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bilde: Magnus Ross/www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-og-sykehjem/sykehjem/alle-sykehjem-og-helsehus/midtasenhjemmet/
Steinar Juel

Også staten bruker «skatteparadis»

«Oslo-sykehjem solgt til skatteparadis», skriver DN. Nei, eiendomsselskapet ble solgt til internasjonale investorer via et fond i Luxembourg. Også staten plasserer penger i fond der. Her har avisen kokt suppe på en spiker.
VelferdsstatenØkonomi og velferd

Mot slutten på den internasjonale skattekonkurransen?

Se video fra Civitafrokost med Jan Tore Sanner, Karen Helene Ulltveit-Moe, og Steinar Hareide.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Vil Bidens forslag om harmonisering av internasjonal beskatning bli gjennomført?

Samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, mener at skatteinitiativet er positivt, men at det er lang vei frem. Enighet om internasjonal selskapsbeskatning er en forutsetning for at systemet skal fungere. Bidens initiativ er et stort steg fremover på vei til et nytt internasjonalt skattesystem.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter

Skatteparadis

Grensen mellom hva som er og ikke er skatteparadis er glidende. Mange land har i ulik grad det som kan kalles skatteparadiselementer i sine skattesystemer, uten at de betegnes som å være skatteparadis.
SelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Kamp mot skatteparadis – hva er det?

Skatteparadisdebatten i Norge er underlig. Enkeltbegivenheter utløser kraftige fordømmelser av skatteparadis. Så blir det stille, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Skatteparadis

Dette notatet presenterer hva skatteparadis er, og hvordan de også kan brukes til legitim aktivitet i den internasjonale økonomien.
InternasjonaltØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skatteparadis: Det fins fortsatt nyanser

"Når investorer fra mange land skal investere sammen, når investeringen er veldig langsiktig eller når man skal investere i noen av verdens vanskeligste markeder, trengs det et rammeverk som er tryggere og mer forutsigbart enn det mange land normalt kan tilby."
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter

Skattlegging av internasjonale selskaper

Civita inviterte til frokostmøte om beskatning av internasjonale selskaper. Hvilke utfordringer møter myndighetene? Hva kan enkeltland gjøre, og hva kan det internasjonale samfunnet gjøre for å møte utfordringene?
SelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Selskapsbeskatning og skatteplanlegging

Hensikten med dette notatet er å belyse utviklingen i selskapsbeskatningen i OECD- området, og se på hvilke muligheter enkeltland som Norge har til å hindre en videre erosjon av beskatningen av selskaper.
InternasjonaltØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Unyansert om skatteparadis

Som en del av den massive omtalen av Nicolai Tangen og ansettelsen av ham som sjef for Oljefondet, er det mange som kommenterer bruken av såkalte skatteparadiser. Alle kommentarer er ikke like opplysende, så la meg forsøke å peke på noen forhold som kan nyansere bildet.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Fra Panama Papers til norsk andedam

Fra Panama Papers til norsk andedam. Kristin Clemet blogger.
Institusjoner og forvaltningInternasjonaltSelskapsskatt