Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bergen, regn, mørkt, paraply, mennesker gående
Mats Kirkebirkeland

Bergens tilbakegang er et varsel om et Norge i endring

Bergen vokser saktere enn de andre norske storbyene. Hva betyr dette for byen og for landet?
Politikk og samfunn

Sentralisering

Sentralisering betyr "mot sentrum" og innebærer at noe samles på ett sted.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Mats Kirkebirkeland

«Sentraliserings-spøkelset»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gikk til valg på et mer desentralisert høyere utdanningssystem. Men har det være en sentralisering innen høyere utdanning i Norge de siste årene?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Desentralisering

Desentralisering, det vil si å flytte politiske avgjørelser ned på lavere nivåer, for eksempel fra sentrale myndigheter til kommunene, eller fra kommunene til individer, vil kunne redusere noen av problemene politisk styring kan lede til.
Økonomi og velferdKonkurranse
Mats Kirkebirkeland

Norges vakreste «spøkelsesby»

Vakre Ålesund er offer for det samme som mange mindre og mellomstore norske byer, nemlig kjøpesentre utenfor bykjernene som sakte, men sikkert, dreper «bylivet» i sentrumsområdene, skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Politikk og samfunnNæringspolitikk
Maja Lie Opdahl

Sentrum-periferi – en grunnleggende skillelinje i norsk politikk?

Partiprogrammene uttrykker kun små forskjeller i prioriteringer av verdier langs skillelinjen sentrum-periferi. Men motsetningene forsterkes gjennom retoriske utspill i den løpende politiske debatten.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Jenny Nortvedt

Er distriktspopulisme et særnorsk fenomen?

Er distriktspopulismen i Norge et særegent fenomen, eller er den en del av en større europeisk trend? I dette notatet diskuteres den kulturelle dimensjonen og avhengigheten og avstanden mellom hovedstaden og distriktene i norsk politikk.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Mats Kirkebirkeland

Senterpartiet kommer ikke til å reversere fraflyttingen fra bygdene

"Vi blir stadig et mer velstående samfunn i takt med at folk flytter til storbyene," skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Politikk og samfunnØkonomi og velferdNæringspolitikk
Steinar Juel

Urbanisering og økonomisk utvikling – en konflikt mellom sentrum og periferi?

Dette notatet ser på de økonomiske drivkreftene bak bosettingsmønsteret, og hvordan økt grad av urbanisering både er en følge av produktivitetsveksten og velstandsutviklingen, og bidrar til den.
Politikk og samfunnØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen

"Norske velgere ønsker et mest mulig likt offentlig tjenestetilbud i hele landet, som av natur medfører en sentralstyrt forvaltning, og som gir lite rom for lokalt selvstyre og autonomi," skriver Mats Kirkebirkeland i Aftenposten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Marius DoksheimStian Skår Ludvigsen

Nr. 10 2011: Urbanitet og partioppslutning

Norge blir stadig mer sentralisert og urbanisert. Vi bor i større grad i eller nær byer, og byene blir større og mer mangfoldige. Spesielt regionene rundt de største byene vokser nokså kraftig. Hva har dette å si for de politiske partienes oppslutning? Hvilke partier – og hvilken politikk – vil tjene og tape dersom sentraliseringen og urbaniseringen fortsetter, slik det ser ut til at den vil gjøre? Dette notatet forsøker å indikere noen svar på disse spørsmålene, ved å se på sammenhengen mellom sentralisering og urbanisering på den ene siden, og velgernes stemmegivning på den annen.
Norsk politikkPolitikk og samfunn