Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Villeman Vinje

Prioriter arbeid, ikke bolig

«Landet trenger vekst og omstilling. Den kommende skattereformen bør derfor, innenfor handlingsregelen, innrettes klart mer vekststimulerende og med større skatteletter enn regjeringens skattemelding legger opp til.» Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
ReformerSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattlegging av norske eiere og kapital

"Nå starter forhandlingene om skattereformen. Resultatet ­avgjør rammebetingelsene for norsk næringsliv fremover." Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
Økonomisk politikkReformerSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skattereform i virkeligheten

"Det er å håpe at skattereformen tar utgangspunkt i den norske virkeligheten, ikke i internasjonal forskning uten særlig relevans for norske bedrifter." Mathilde Fasting i Bergens Tidene:
ReformerSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Norsk eierbeskatning og skattereform

"En skattereform som bygger på Scheel-utvalget, er nært forestående. Det vil være et stort feilgrep, med klare negative virkninger for norsk økonomi, om en slik skattereform legger Scheel-utvalgets forutsetning om perfekte kapitalmarkeder til grunn." Villeman Vinje i Finansavisen:
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Regjeringen følger Scheel

"VG skriver i dag at avisen vet hva Regjeringen har tenkt å foreslå når det gjelder skatter i statsbudsjettet for 2016. Ifølge VGs krigsoverskrift vil det bli foreslått "nye milliardkutt til de rikeste". Det stemmer i liten grad, dersom VG har rett. Forslagene om reduksjon i selskapsskatt og personskatt er helt i tråd med forslagene fra Scheel-utvalget", blogger Mathilde Fasting.
ReformerSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Verdien av norsk eierskap

"Den kommende skattereformen bør redusere selskapsskatten, uten å skjerpe den samlede eierbeskatningen. Samtidig bør også redusert formuesskatt prioriteres. Et slikt dobbeltgrep vil bedre rammevilkårene for omstilling og nyskaping for alle bedrifter." Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
ReformerNæringslivSkatt og avgifter

Scheel-utvalget og fremtidens skattesystem

Scheel-utvalget har vurdert selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen, der blant annet våre naboland har redusert satsene. Hvordan ser utvalget på innretningen av det norske skattesystemet? Hvordan skal norske bedrifter kunne konkurrere internasjonalt, og hvordan skal Norge tiltrekke seg aktivitet og investeringer? Hva tenker arbeidsmarkedets parter om utvalgets forslag? Se video fra frokostmøtet her!
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter