Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Napoleon
Skjalg Stokke Hougen

Da Napoleon ga jødene frihet

En viktig bærebjelke i Napoleons politiske prosjekt var religiøs toleranse. Han ga jødene i Europa frihet og verdighet.
IdeerMenneskerettigheterInternasjonalt
ortodoks kirke, Moskva
Torkel Brekke

Stat og kirke er en farlig allianse

Russland og Ukraina er i motsatt ende av skalaen for religiøs diskriminering.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter

Vebjørn Selbekk om politikk og religion

Finnes det en kristen bevegelse i Norge med politisk kraft? Bør religion og politikk skilles, eller har religiøse argumenter gyldighet også i det politiske ordskiftet? Og hva med statskirkens fremtid? Hør ny episode av Liberal halvtime med Vebjørn Selbekk i samtale med Eirik Løkke.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Torkel Brekke

Religiøs diskriminering i Norge og verden

Målet med dette notatet er å bidra til en prinsipiell debatt om religiøs diskriminering og å plassere Norge i en global sammenheng.
Politikk og samfunnMenneskerettigheterSivilsamfunnet
Oversikt over ulik grad av religionsfrihet i verden (Pew Research Center, 2009). Lys gul: lite restriksjoner; rød: høy grad av restriksjoner.

Religionsfrihet

Stater i mange deler av verden legger stadig flere begrensninger på religiøst liv. En av grunnene til dette kan være at myndighetene oppfatter religiøse bevegelser og ideologier som trusler mot sikkerhet og stabilitet.
Politikk og samfunnKultur
Kristin Clemet

Klær til besvær

Bør niqab og burka forbys - for sikkerhets skyld? Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Torkel Brekke

Bokanmeldelse: Politics of Religious Freedom

"Politics of Religious Freedom makes two separate arguments. The first one is partly correct, but not very original. The second is conspiratorial and dangerous," skriver Torkel Brekke i en bokanmeldelse.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Den norske, politiske kirke

"En kirke kan tro og mene hva den vil, også i politiske spørsmål. I et liberalt demokrati er kirken en uavhengig ­institusjon. Religionsfrihet forutsetter både frihet fra staten og frihet til å tro og ytre seg slik man vil. Men hvis dette er selvsagt, hvorfor er det så mange som reagerer når Den norske kirke inntar et politisk standpunkt?" Kristin Clemet skriver i Vårt Land.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Torkel Brekke

Frihet og religion

En liberal religionspolitikk bør ha to overordnede mål: frihet og likhet. Det bør være religionsfrihet, slik at borgere kan utøve den religion de ønsker, og delta eller la være å delta i religiøst liv. Det bør også være likhet i den forstand at alle tros- og livssynssamfunn behandles så likt som mulig. I denne pamfletten diskuteres forholdet mellom stat og kirke i Norge, og det foreslås grunnleggende endringer i Norges religionspolitikk og i måten man forstår religionens plass i samfunnet på.
IdeerSivilsamfunnetØkonomiske systemerKultur