Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om paternalisme

Statens mest grunnleggende oppgave er å beskytte den enkelte borgerens rettigheter, mot krenkelser fra andre individer, grupper og faktisk også staten selv. Men er det også statens oppgave å beskytte den enkelte borgeren mot seg selv? Hør nye episode av Civita-foredraget med Lars Fr. Svendsen om paternalisme.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Paternalisme

Paternalisme betegner inngrep for å sikre at folk handler i samsvar med det andre mener ville være i deres opplyste egeninteresse.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Det er ikke galt at eliten kritiserer elitisme og paternalisme

Påstanden om at Listhaug ikke skjønner at hun også tilhører ”eliten” viser bare hvordan noen av hennes politiske motstandere ønsker å misforstå henne, fremfor å diskutere sak. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minerva.
DemokratiPopulisme
Lars Fr. H. Svendsen

Fedmepolitikk

"Støre sier at ”det skal bli lettere for den enkelte å ta sunne valg”, og vanskeligere å velge de presumptivt usunne. Hvis man skal påvirke folk til mer vesentlige endringer i livsførsel, som å trene betydelig mer og kutte ut fett, salt og sukker, vil dette kreve inngrep i deres liv som bør være gjenstand for bred politisk debatt – det er ikke noe som uten videre følger av rent helsefaglige vurderinger," skriver Lars Svendsen hos Minerva.
Politikk og samfunn
Lars Fr. H. Svendsen

Fedmeepidemien flater ut

"Bildet som tegnes av menneskehetens fremtid i WALL-E er ikke så ulikt det som jevnlig presenteres av helsemyndigheter og massemedier. Det florerer også med udokumenterte og spekulative påstander som at vi nå kanskje for første gang vil se en oppvoksende generasjon som dør yngre enn foreldrene, og at dette skyldes en «fedmeepidemi». Finnes en slik epidemi?," spør Lars Svendsen i Aftenposten.
VelferdsstatenPolitikk og samfunn
Lars Fr. H. Svendsen

Nytt Civita-notat: Fedme – et betydelig folkehelseproblem?

Mange snakker om en ”fedmeepidemi”. Det synes imidlertid ikke å være noe vesentlig problem knyttet til antall overvektige i dag. Fedmeproblemet er mer begrenset enn vanligvis antatt. Det er ikke grunnlag for å hevde at antallet overvektige og fete fortsatt øker. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at gruppen med fedme påfører fellesskapet økte helseutgifter. Last ned og les notatet, skrevet av filosof Lars Fr. H. Svendsen, her.
VelferdsstatenPolitikk og samfunn
Nudge
Lars Fr. H. Svendsen

Nr.13 2009: Libertariansk paternalisme

Richard Thaler vant i 2017 nobelprisen i økonomi. I 2009 skrev filosof i Civita, Lars Fr. Svendsen, dette notatet om en av Thalers mest kjente teorier:
IdeerLiberalismePolitisk filosofi