Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marte Ingul
Eirik Løkke

Hvor viktige er lokalmediene for demokratiet?

Hvor viktige er lokalavisene for det norske samfunnet? Eirik Løkke i samtale med Marte Ingul.
Politikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

Hvilket mangfold skal pressestøtten sikre?

Pressestøtten skal sikre mangfold. Gjør den det? Jeg er ikke sikker, men jeg syns det trengs en debatt.
Politikk og samfunnMedia
Geir Salvesen

Mediene sett fra innsiden: Fra overflod til krise.

Mediene, både i Norge og i resten av verden, har de siste årene gjennomgått fundamentale endringer i brukermønsteret. Forretningsmodellene har sviktet, avisenes papiropplag har stupt. Journalister blir sagt opp. Dette notatet, skrevet av Geir Salvesen, gir en gjennomgang av noe av det som skjedde de siste tiårene, sett fra innsiden av norsk presse, før det snudde og mens det snudde. 
Politikk og samfunnMedia
Kristian Meisingset

NRK.no skal ikke være en nettavis

"Rapporten om NRK gir gode argumenter for hvorfor NRK ikke skal være et alternativ til andre nettaviser som VG, Dagbladet eller Aftenposten," skriver Kristian Meisingset hos Minerva. "Det meste av endringen bør komme gjennom at det foregår en kontinuerlig debatt og at NRK både nasjonalt og regionalt selv velger å posisjonere seg på måter som optimaliserer mediemangfoldet."
Media
Kristian Meisingset

Konservativ NRK-kritikk

"Per Edgar Kokkvold skrev nylig at konservative ikke bør kritisere NRK. Det kan føre til mer «av det kommersielle» og mindre «norsk kvalitetsjournalistikk». Men konservative bør være opptatt av maktfordeling, og konservative bør ønske å forandre NRK for å bevare NRKs kjerneverdier: uavhengig journalistikk og opplysning," skriver Kristian Meisingset i Aftenposten.
KonservatismeMedia
Kristin Clemet

NRKs fremtid

"Grande er uenig med mine kolleger, Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset, som har skrevet notatet - og med meg, som skrev et innlegg om NRKs fremtid i Dagsavisen 3. april. Men fremfor å fremme alternative argumenter, slik at vi kan få en god diskusjon om NRK, velger Grande å konstruere stråmenn og mistenkeliggjøre motiver," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

NRK må bli viktigere

"Vi mener at når vi har stadig flere medier, bør NRK være mer kresne og prioritere det viktigste. Det gir ikke lenger mening å kreve at NRK skal være noe for alle, alltid. NRK.no trenger ikke å ligne på Dagbladet.no, men kan legge større vekt på dybde og kvalitet," skriver Kristian Meisingset og Eirik Vatnøy i Dagbladet, i et svar til Andreas Wiese.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Mer kvalitet på NRK

"Før var det mer naturlig at NRK skulle være noe for alle, alltid. I dag bør NRK satse mest på det de andre ikke gjør, og sørge for mer mangfold i Medie-Norge som helhet. Vi tror ikke at NRK da blir for «nerder». Tvert imot kan NRK slik bli enda viktigere og mer vesentlig," skriver Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset i Aftenposten, i et svar til Bård Vegar Solhjell.
Media
Kristin Clemet

NRKs fremtid

"Etter min mening er den såkalte NRK-plakaten, som inneholder statens krav til NRK, altfor omfattende og detaljert, og til dels politisk. Den fremstår delvis som en forlengelse av statens egne ambisjoner, mens NRK skal være fritt og uavhengig. Eller sagt med andre ord: NRK-plakaten legger for mye vekt på hva NRK skal rapportere om - og for liten vekt på hvordan NRK skal rapportere," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

NRK kan bli enda viktigere

"NRK-plakaten kan endres: Man kan dempe kravet om å dekke store sportsbegivenheter og ha et bredt tilbud til alle, og slå fast at NRK i mindre grad skal overlappe med kommersielle tilbud. Da bør NRK begynne på arbeidet med å bli en enda viktigere kringkaster. Det betyr mindre sport, færre programmer for barn og unge og mer ressurskrevende journalistikk," skriver Kristian Meisingset og Eirik Vatnøy i Aftenposten.
Media
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Nytt Civita-notat: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Demokrati og rettigheter
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Nr.7 2014: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Dette notatet antyder noen mindre endringer i politikken. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Politikk og samfunnMedia