Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om paternalisme

Statens mest grunnleggende oppgave er å beskytte den enkelte borgerens rettigheter, mot krenkelser fra andre individer, grupper og faktisk også staten selv. Men er det også statens oppgave å beskytte den enkelte borgeren mot seg selv? Hør nye episode av Civita-foredraget med Lars Fr. Svendsen om paternalisme.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Paternalisme

Paternalisme betegner inngrep for å sikre at folk handler i samsvar med det andre mener ville være i deres opplyste egeninteresse.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Dulting

Teorien om libertariansk paternalisme, fremsatt i boken Nudge, har vært gjenstand for mye debatt i senere år, og er på nytt aktuell i forbindelse med Regjeringens nye melding om folkehelsen. Filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, skrev i 2009 et notat om denne teorien. Dette notatet kan nå igjen være relevant for debatten om folkehelsen.
IdeerVelferdsstaten
Mathilde Fasting

Dugnadsdulting, forbud og påbud

"I tråd med Arbeiderpartiets hang til fellesskap og dugnad, vil Støre nå ha en stor dultedugnad for å forbedre folkehelsen. Vi skal nå i gang med den store dultedugnaden. Det er kanskje bedre enn et samfunn der det blir forbudt å spise sukker og hvor det er obligatorisk å delta i mosjonsløp," skriver Mathilde Fasting på sin blogg.
IdeerVelferdsstatenPolitikk og samfunn

DULTING: Rapport fra frokostmøtet

IdeerLiberalisme
Nudge
Lars Fr. H. Svendsen

Nr.13 2009: Libertariansk paternalisme

Richard Thaler vant i 2017 nobelprisen i økonomi. I 2009 skrev filosof i Civita, Lars Fr. Svendsen, dette notatet om en av Thalers mest kjente teorier:
IdeerLiberalismePolitisk filosofi