Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
kriminalitet
Mats Kirkebirkeland

Hva kan markedet fortelle oss om kriminalitetsutviklingen i Oslo?

Selv om det blir mindre kriminalitet, er det det mye som tyder på at staten har underinvestert i befolkningens trygghet.
Politikk og samfunnRettsstat
Jan Erik Grindheim

Meir pengar, eller meir sosial kontroll?

Sosiale normer og gode verdiar kan ikkje fremjast av politi, rettsapparatet eller anna myndigheit åleine.
Politikk og samfunnRettsstat

Civitasamtalen: Bør vi innføre strengere straffer?

Hva er kriminalitet? Og hvordan kan vi begrunne nivå på straff? Er det grunn til å tvil på at strengere straffer vil hjelpe i kampen mot kriminalitet? Hør ny episode av Civitasamtalen med Ove Vanebo.
RettsstatDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Et rystende eksempel på strukturell rasisme i amerikansk rettsvesen

"Serien «When they see us» bør få oss alle til å ta inn over oss hvor mange uskyldige svarte mennesker som sitter i fengsel i USA." Eirik Løkke i Minerva.
USARettsstat
Torstein Ulserød

FrP har foreslått noe drøyt igjen

Forslagene fra FrPs innvandrings- og integreringsutvalg om skjerpede straffesoner fremstår som lettvint populisme. Det er ikke FrP alene i norsk politikk om å drive med, skriver Torstein Ulserød i VG.
IntegreringRettsstatPopulismeInnvandring og integrering
Mats Kirkebirkeland

Vrangforestillinger om legalisering

"En gradvis legalisering av hasj og utdeling av heroin, som ifølge SSB utgjør halvparten av det illegale markedet i Norge, vil ikke løse alle problemer ved rusbruk, men det er vanskelig å forestille seg at skadene for samfunnet samlet sett kan bli større enn de er med dagens politikk", skriver Mats Kirkebirkeland.
Ruspolitikk
Haakon Riekeles

Rask, målrettet straff virker

"Vi har virkemidler mot ungdomskriminalitet, men de brukes for lite", skriver Haakon Riekeles.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Mats Kirkebirkeland

Regulert salg av cannabis og utdeling av heroin til rusmisbrukere kan løse hovedstadens gjengproblemer.

"Flere sosionomer og mer politi er sikkert vel og bra, men det kan tenkes at vi må tenke helt nytt for virkelig å løse gjeng-problematikken i Oslo en gang for alle. Da kan legalisering og regulering av varene og tjenestene som de kriminelle tilbyr være veien å gå."
RettsstatRuspolitikk
Bård Larsen

Høyrenasjonalistisk borgervern

Jan Arild Ellingsen, som representerer Frp i justiskomiteen, ønsker den høyreradikale borgerverngruppa Odins soldater velkommen som et tilskudd til kriminalitetsbekjempelse i Norge. Bård Larsen på VGNett.no.
RettsstatForsvar og sikkerhet

Overdreven tro på politikk

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, skriver hos Minerva: "Det er selvfølgelig trist for politikere å anerkjenne politikkens begrensninger. Men uansett tiltak er det lite trolig at man kommer overfallsvoldtekter til livs. Det er dessverre prisen vi må betale for et fritt samfunn."
Demokrati og rettigheter

Frokostmøte 28/2: Personvern og effektiv bekjempelse av terror

Demokrati og rettigheter