Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Islam
Kristin Clemet

Det er for sent å forby koranbrenning

Et forbud mot bokbrenning uten at det forelå en situasjon ville hatt liten betydning for demokrati, ytringsfrihet, verdikamp og sikkerhet. Men vi har nå en situasjon som gjør at en lovendring vil få farlig betydning.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Islam
Eirik Løkke

Ytringsfriheten og verdien av krenkelser

PST-sjefens advarsler om at ekstreme islamister kan begå terror hvis de blir provosert bør ikke få oss til å innskrenke retten til frimodige ytringer. Snarere tvert imot.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

Is Islam misogynistic?

Ideer
moske menn islam
Torkel Brekke

Er muslimske menn likestilte?

Muslimske menn i Norge kan komme i en bestemt type skvis mellom islamske familienormer og norske, individualistiske verdier.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Iyad el-Baghdadi

Make islam great again

"Til syvende og sist gjelder det å hatsikre samfunnet vårt og holde fast ved idealene om likhet, sameksistens og humanisme," skriver Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterPopulismeSivilsamfunnet
Iyad el-Baghdadi

Fremmedgjøring er roten til radikalisering

«Vi må hatsikre samfunnet vårt - ikke bare drive 'avradikalisering'», skriver Iyad El-Baghdadi.
TerrorismeDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Iyad el-Baghdadi

Å «skille moskeen og staten» i den muslimske verden

"Det er nødvendig med en sann maktseparasjon for å unngå tyranni og sikre individets frihet," skriver Iyad El-Baghdadi.
Institusjoner og forvaltningMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Når tyrannene gjør politikk til religion

"Etter som muslimske samfunn modnes og utvikles, vil muslimene søke igjen å omfavne og gjenoppdage en mer humanistisk, naturlig islam – og en som er, mener jeg, mer tro mot sitt opprinnelige budskap," skriver Iyad El-Baghdadi.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Europeiske jøder har god grunn til å føle at det gynger under føttene

Et forbud mot jødisk omskjæring vil innebære et forbud mot å praktisere jødedom i uoverskuelig fremtid. Bård Larsen i VG om religiøs omskjæring:
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Det står i Koranen…

Det er på tide at muslimer som tror på frihet, menneskerettigheter, rasjonalisme og humanisme blir like taleføre og effektive til å fremme sitt syn og nå frem til andre som de dogmatiske, illiberale ekstremistene er i dag. Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Drømmen om de liberale religionene

"Den troende vil uansett alltid ta sitt eget standpunkt til inntekt for det gode," skriver Bård Larsen.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Iyad el-Baghdadi

Satiren blomstrer på saudiske sosiale medier

"Det har aldri vært et bedre tidspunkt for ideologiske endringer i den muslimske verden, og de foregår allerede internt og organisk, selv i de mest konservative delene av samfunnet," skriver Iyad El-Baghdadi.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Iyad el-Baghdadi

Er vi i ferd med å miste demokratiet vårt?

"Illiberalismen råder blant dagens muslimer. Men det finnes gode nyheter," skriver Iyad El-Baghdadi.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Torkel Brekke

Nr. 26 2016: Islamsk finans i Norge

I dette notatet forsøker vi å kartlegge etterspørselen etter islamsk finans i Norge. Notatet vil også si noe om den større betydningen av islamsk finans i en europeisk og norsk kontekst, og om mulige positive og negative sider ved fenomenet.
ReformerØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Bård Larsen

Den britiske (p)syke

Den profilerte liberale muslimen Maajid Nawaz er en viktig stemme i debatten om islam i Europa. Tirsdag 24. mai gjestet han Oslo Freedom Forum og Civita, skriver Bård Larsen.
InternasjonaltPolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Bård Larsen

Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon?

"Har venstresiden en særlig berøringsangst for å kritisere ufrie praksiser blant minoriteter?" Bård Larsen i Aftenposten:
Demokrati og rettigheterSivilsamfunnetYtringsfrihet
Torkel Brekke

Religion hindrer neppe integrering

"Migrasjon gjør altså religion både sterkere og svakere. Men hindrer religion integrering? Eller kan religion tvert imot være noe som gjør integrering enklere?" Torkel Brekke skriver i Dagens Næringsliv.
IntegreringSivilsamfunnetInnvandring og integrering
Torkel Brekke

Den islamske humanismen

"En mer konstruktiv debatt kunne skapes dersom det ble mer bevissthet om islams egen tradisjon for R2P, og spesielt dersom man så klarere at den på mange punkter er kompatibel med både folkeretten og den kristne rettferdig krig-tradisjonen," skriver Torkel Brekke og Fazal Hadi Hassan i Dagbladet.
SivilsamfunnetForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Religionens demagogiske funksjon

"Opptakten til folke­mordet på armenerne var et radikalt utslag av osmansk praktisering av islamsk overherredømme," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Gå til jødehatets kilder

"Antisemittisme er igjen i ferd med å bli en ­sivilisatorisk utfordring. Foruten solide innslag av klassisk antisemittisme, har en variant av antisemittismen med utspring i den arabiske og muslimske verden også vunnet innpass," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Politikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Torkel Brekke

Upresist fra Kokkvold

"Per Edgar Kokkvold har skrevet en artikkel i Aftenposten (14.02) hvor hovedpoenget ser ut til å være å ta et oppgjør med dem som sier at islamistisk terrorisme ikke har noe med islam å gjøre. Slike oppgjør har det vært mange av. Dette er en såpass forvirret debatt, at vi må forsøke å komme videre," skriver Torkel Brekke på Aftenposten.no.
TerrorismeForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Religion og vold

"I debatten om islam hevdes det fra tid til annen at jihadisme og religiøs begrunnet vold ikke har noe med islam å gjøre. Men henger det på greip, dersom religioner er et spørsmål om tolkning (og det mener vel de fleste av oss) og ikke absolutte siste instanser? Vil noen hevde at inkvisisjonen ikke hadde noe med kristendom å gjøre?" Bård Larsen skriver på Aftenposten.no.
IdeerTerrorismeForsvar og sikkerhet
Morten Kinander

Muslimer og rettsstaten

"Tallene kan kanskje heller ses på uttrykk for en «trade off», hvor muslimene aksepterer at det er norske skikker og tradisjoner som skal være utgangspunktet for lovene, men at de til gjengjeld ber om at disse lovene som har et annet utgangspunkt enn det de strengt tatt kunne ønske seg, ikke håndheves så strengt overfor dem som overfor andre," skriver Morten Kinander hos NRK.
IntegreringRettsstatInnvandring og integrering
Morten Kinander

Nr.12 2013: Muslimer og tillit – Om muslimers forhold til norske rettslige institusjoner

Nye tall tyder på at muslimer har et mer ambivalent forhold til rettsstaten enn befolkningen som helhet. En undersøkelse, utført av TNS Gallup, viser at det er visse forskjeller i holdninger og tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner mellom den generelle befolkningen og muslimer i Norge. Les mer om undersøkelsen og last ned notatet her.
Politikk og samfunnRettsstat
Torkel Brekke
Torkel Brekke

Nye fortellinger om muslimer

"Norske muslimer trenger å reflektere kritisk over de elementene de velger ut for å fortelle historien om seg selv. Jeg synes det var fantasiløst av Islamsk Råd Norge å organisere demonstrasjon mot filmen. Det er ingen ting galt ved å erkjenne at man blir lei seg av en film. Men man kan faktisk gjøre mer konstruktive ting, enn å ta i mot rollen man blir tildelt," skriver Torkel Brekke i Dagbladet.
IdeerYtringsfrihet

I Marte Michelets verden

Marte Michelet raljerer igjen over høyrepopulisme og anti-feminisme og oser av ukledelig arroganse, skriver rådgiver Eirik Løkke.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Islamofobi finnes

"Jeg mener at islamofobi, som et synonym for muslimhat, er et begrep vi kan bruke for å forstå verden. Det kan sette ord på et fenomen som finnes, og som bør argumenteres mot, slik vi har begreper for jødehat, homofobi og rasisme. Men det må brukes med omhu. Det brukes i dag for ofte og for upresist," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Ideer

En ”Islamofobs” bekjennelse

"Beskyldninger om islamofobi har blitt vanlige etter 22.juli. Det gjør ikke beskyldningene mer korrekte," skriver Eirik Løkke i Minerva. "Verre enn medienes dekning av selve rettssaken, er forsøkene på å brennmerke innvandringskritiske stemmer gjennom ufin kobling av innvandringskritikk (islam) og massemord. Det er ikke bare ufint – antageligvis vil den type innlegg fungere kontraproduktivt."
Ideer

Å utdefinere seg selv

Bawer har med boken ”The new Quislings” kastet inn en brannfakkel. Men det er slett ikke alle branner som behøver å slukkes, noen vil fint kunne brenne opp uten større oppmerksomhet, skriver rådgiver Eirik Løkke på Minerva.
Ideer
Torkel Brekke

Nr. 8 2011: Islamisering av Norge?

Det har de siste årene vært debatter i Norge om hvorvidt landet gjennomgår en islamisering. Hvis man ønsker en presis debatt om dette, må man ha en klar idé om hva islamisering er, skriver professor i religionshistorie Torkel Brekke.
IntegreringDemokrati og rettigheterRettsstatInnvandring og integrering

Norge og multikulturalismen

"The political attitude towards minorities here has been integrationist and inclusive. So we need to look beyond Norway. As Muslims must analyse why some Muslim extremists misuse Islam to commit terrorism, anti-Muslim and right-wing thinkers carefully have to examine whether their ideologies, conspiracy theories and demonization of Muslims have the potential of radicalizing individuals," skriver Mohammad Usman Rana.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering

Nuclear Holocaust – For stor risiko selv for martyrer?

Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Hva skjer i moskeene?

Kristin Clemet blogger om avsløringene fra danske moskeer.
IntegreringSivilsamfunnetInnvandring og integrering