Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Forlaget Pax 50 år: En ideologisk nostalgitripp

"I våre dager, hvor politikken er mye mer institusjonalisert og konsensuspreget enn «før i tida», fremstår Pax’ forlagshistorie som en herlig ideologisk nostalgitripp," skriver Bård Larsen hos VG.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Om postulater og bomber

"Det er fint nok å demonstrere mot IS, men å stoppe IS er altså en helt annen og langt mer ubehagelig affære, som fordrer en vanskeligere moralsk avveining enn selvfølgelige postulater om IS' grusomhet. En får inntrykk av en manifestasjon som gjør det enklere for de som er til stede kunne leve med slakteriet slik det utvikler seg," skriver Bård Larsen i VG.
InternasjonaltForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Myten om den tredje vei

"Har SV mer å svare for enn andre partier, spør Benjamin E. Larsen i Klassekampen. Til det spørsmålet finnes knapt noen fasit, men spørsmålet gjør på ingen måte SV-historien mindre interessant. For historikere er det uansett av interesse at også SV-ere skriver kritisk om egen fortid, for å komplimentere et sammensatt kaldkrigsbilde," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

SV ramler baklengs

"En av de største unnlatelsessynder som ble begått i deler av den vestlige offentlighet under den kalde krigen, var å underkommunisere de ideologiske føringene som lå til grunn for det sovjetiske imperiets universelle ambisjoner. Her ser altså gamle synder ut til å bli gjenoppvekket," skriver Bård Larsen hos Minerva.
InternasjonaltForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Den primitive intellektualismen

"Det er en svært utbredt misforståelse at det er en åpenbar korrelasjon mellom kunnskap og visdom. Å være intellektuell medfører ikke nødvendigvis klokskap eller praktisk fornuft," skriver Bård Larsen om antologien "Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?", av Sørensen, Hagtvet og Brandal (red.).
IdeerTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Den skitne virkeligheten

"Listen over intellektuelle som har valgt absolutisme når de har hevet blikket fra skrivepulten til den virkelige verden, er lang som et vondt år. Og det slutter ikke å forundre. Årsaken til at vi lar oss forundre er nok først og fremst at vi er flasket opp med et positivistisk kunnskapssyn: Vi forestiller vi oss at jo mer vi leser og går på skole, desto klokere blir vi," skriver Bård Larsen på verdidebatt.no.
IdeerNazisme og fascismeKommunisme
Bård Larsen

Statsbesøk og pilegrimsgreiser

"Det hadde vært interessant om Ørnhøi kunne spa opp reisebrev, kronikker eller kommentarer fra sentralt hold i Høyre, som forteller om paradisiske tilstander i Sør-Afrika. Eller partiledere som jubler og håndhilser og forteller om overflod og mirakler i Pinochets Chile. Og hadde Høyre offisielle delegater fra slike land på sine landsmøter, slik SV hadde rumenske, sovjetiske og østtyske representanter på sine?" Bård Larsen skriver i DN.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen
Bård Larsen

SVs svikefulle forhold til demokratiet

"Det er lett å trå feil, når det er andre forhold enn det liberale demokratiet som tiltrekker den politisk søkende. Det er ingen som hevder av SF/SV var et kommunistisk parti. Partiets store problem var at man valgte feil fot å stå på. Det er på høy tid at SV som parti tar en omfattende intern debatt om bevegelsens fortid," skriver Bård Larsen på Nye Meninger.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Renvasking av SV

"Theo Koritzinsky bidrar til debatt om SVs fortid med en fullstendig renvasking av partiet. I den grad SV hadde kontakter med uheldige regimer, skyldtes dette ene og alene idealisme og demokratiseringsvilje. Dette er underlig, for representerte ikke både Koritzinksy og Erik Solheim i sin tid den delen av SV som nettopp ville bryte kontakten med sosialistiske regimer?," skriver Bård Larsen.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen
Bård Larsen

Langelands illeluktende sigar

"I Rogalands Avis står den notoriske Cubavennen Hallgeir Langeland nok en gang frem og ytrer sin støtte til den siste rest av kommunisttyranni i verden. Over to sider lar han seg avbilde som Che Guevara," skriver Bård Larsen hos Minerva. "Det er ganske tydelig hva vi i Norge har tatt et reelt historisk oppgjør med, og hva som fortsatt er akseptert tankegods."
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Bård Larsen

Villskåren idealisme

"Gamle radikale diktaturtilhengere fastholder åpenbart at grunnlaget for deres utstrakte ”fellow-travelling” var global empati og godhet. Det bør man i dag være voksen nok til å slutte med. Nå er det dessverre slik at nesten all ekstremisme har en villskåren idealisme som drivkraft. Det betyr pent lite når regnskapet kommer," skriver Bård Larsen i Ny Tid.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokratiKommunisme

Si, si Punk!

"Det er liten tvil om at den norske punkbevegelsen er et stykke norsk kulturhistorie som også forgrenet seg inn i det politiske landskapet. Spørsmålet er hvorvidt det politiske aspektet har satt betydningsfulle avtrykk i ettertiden, slik 68-generasjonen gjorde det. Til det er nok svaret nei. Punken var nemlig temmelig ufarlig," skriver Bård Larsen på Ballade.no.
Ideer

Castros perle

"Romantiseringen og fascinasjonen for Cuba lever i beste velgående i Norge," skriver Bård Larsen hos Minerva: "Nå kan den reiselystne gripe dagen og oppdage "Castros karibiske perle" med selveste Vigdis Hjort."
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Verdibørsen: Høyre- og venstreekstremisme

Øyvind Foss, Bernt Hagtvet og Civita-historiker Bård Larsen diskuterer i Verdibørsen ekstremister: Hva er forholdet mellom ytre venstre og ytre høyre? "Et berøringspunkt mellom fascisme og kommunisme er den av-individualiseringen av tankeverden; utopien er et slags kollektivt mål, for kommunistene var det "det klasseløse samfunn," for fascister nasjonalstatlige, homogene løsninger, gjerne med en idé om at man skulle tilbake til en eller annen gyllen fortid, bygget opp på myter. Man kan jo godt si at også marxismens og leninismens mål også er en slags myte," sier Bård Larsen.
Demokrati og rettigheter

LO på tur

"Det er et samrøre mellom LO i Oslo og en ren propagandaorganisasjon innrettet mot å forsvare et av verdens lengstlevende og mest insisterende diktaturer," skriver historiker i Civita, Bård Larsen, om LO i Oslo og Cuba. En forkortet versjon er på trykk i Aftenposten.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Ekstremisme, radikalisme og populisme

Bård Larsen skriver hos Minerva: "Når den høyreradikale vil fjerne den bestående samfunnsordenen, grøsser vi alle intuitivt. Men ”venstreradikal” er snarere en hedersbetegnelse for ung og utålmodig, til tross for at alle sosialistiske statsformer har ført til dødelige og autoritære samfunn."
Demokrati og rettigheter