Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Aslak Versto Storsletten

Byråd på ville veier

Oslo kommunes nye boligselskap skaper flere problemer enn det løser.
BoligpolitikkØkonomi og velferd

Er det for vanskelig å skaffe seg bolig?

Har Norge et velfungerende boligmarked? Bør staten ta en mer aktiv rolle i boligmarkedet? Og hvilke tiltak er mest effektive for å dempe prisveksten i Oslo og hovedstadsregionen? Hør ny episode av Liberal halvtime med Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Simon Seland

Er en tredje boligsektor løsningen?

Dette notatet drøfter effektene av å etablere en tredje boligsektor i Oslo og argumenterer for at det er lav utbyggingstakt, i samspill med rekordlave renter, som er de viktigste årsakene til den sterke prisutviklingen i hovedstaden.
BoligpolitikkVelferdsstatenPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Mer skatt – billigere boliger?

Det er langt fra åpenbart at mer skatt på boliger vil føre til lavere boligpriser i pressområder og at flere unge kan kjøpe sin egen bolig, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
BoligpolitikkØkonomi og velferdSkatt og avgifter

Boligprisvekst og rentefradrag

Regjeringen har i disse dager lagt frem et forslag som skal bremse boligprisveksten ved å gjøre det vanskeligere å få lån i banken. Civita-rapporten "Skattereform for arbeid og økt velstand" tar for seg de samme faremomentene og viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Ola Grytten

Nr. 3 2009: Boligkrisen – Norges plass i det globale boligkrakket

Dette notatet tar for seg hvordan en ekspansiv penge- og kredittpolitikk over en årrekke globalt har ført til økt kjøpekraft, redusert sparetilbøyelighet og økt investeringsvilje i boliger.
BoligpolitikkØkonomi og velferd