Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
barnepass
Mathilde Fasting

På tide med en oppjustering?

Økt grense for lønnet arbeid i hjemmet kan skape flere arbeidsplasser, et mer regulert og ordnet arbeidsliv med ordentlig lønn, og mulighet for netto økt skatteinngang, til gode for resten av samfunnet.
VelferdsstatenVelferdstjenester
fritt brukervalg, hjemmesykepleie, hjemmetjenester, omsorg, tryghet
Aslak Versto Storsletten

Å få velge hvem som kommer hjem til deg når du trenger hjelp, kan bli historie

Med venstresiden bak rattet forsvinner fritt brukervalg i Oslos hjemmetjenester, skriver Aslak Versto Storsletten.
Private i velferdenVelferdstjenester

Au pairer for eldre

"Det mange ulike oppgaver som kan løses uten at man har medisinsk bakgrunn. Hvor får vi dem fra? Hvilke arbeidskontrakter tilbyr vi dem? Det er de relevante spørsmålene i au pair-debatten. Dersom man mener at au pair-kontraktene burde forbedres, er det fritt fram for gode forslag. Beskyldninger om sosial dumping og forakt for norske omsorgsarbeidere er ikke konstruktivt," skriver Mathilde Fasting i Nationen.
Økonomi og velferd

Au pair for eldre

"For tiden behandler Stortinget en melding om de teknologiske mulighetene som finnes for at eldre skal kunne bli boende lenger i sine hjem. I vårt notat går vi lenger og ser på hvordan vi også kan skaffe flere menneskelige ressurser, slik at flere eldre kan bli boende lenger i sine hjem. GPS og fallsensorer er bra, men varme hender trengs også," skriver Mathilde Fasting i Dagsavisen.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Hvem skal hjelpe eldre?

"Så mange som mulig bør få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Det er ikke bare ut fra et bekvemmelighetsmål om å slippe å bygge sykehjem, men fordi det er et uttrykt ønske fra svært mange nordmenn," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Au pair for eldre?

"Morgendagens eldre vil ha behov for hjelp. Kommunal hjemmehjelp vil få nok å gjøre. Alle forslag som kan bidra til at flere får den hjelpen de trenger, er velkomne. Hjemmehjelp handler om alle de små tingene som eldre ikke lenger kan ivareta selv. Vi får svært mange eldre som kan greie seg hjemme med LITT hjelp," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi og velferd

Fremtidens eldre: Lever lenger – jobber mer – bor hjemme

Det er behov for nytenkning innen både arbeidslivet og omsorgssektoren. Får man flere i arbeid, og flere til å arbeide lenger, vil det bidra både til bedre bruk av arbeidskraft, bedre liv for de eldre, og økt bærekraft i velferdsstaten. Dette notatet tar for seg mulige løsninger og tiltak.
VelferdsstatenVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting

Fremtidens eldre bor i kollektiv

"Det nye Civita-notatet "Fremtidens eldre" legger frem konkrete tiltak for å løse utfordringene den stadig økende andelen eldre medfører. Vi må innføre økonomiske insentiver, ta oss råd til å satse på innovasjon og tilrettelegge slik at de eldre kan bo lenger hjemme," skriver stipendiat Karine Skaret hos Minerva.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Fremtidens eldre

"Morgendagens omsorgspolitikk må ta høyde for at vi lever lenger, og at vi vil bo hjemme så lenge som mulig. Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, som kom for noen uker siden, oppfordrer ikke til private løsninger. Det gjør vi i notatet Fremtidens eldre, som lanseres i dag," skriver Mathilde Fasting på sin blogg.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Kristin Clemet

TJENESTER: Hjelp i hjemmet – hva er galt med det?

ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

NYTT CIVITA-NOTAT: Skattefradrag for tjenester i hjemmet

ArbeidslivØkonomi og velferdSkatt og avgifterArbeid og sysselsetting