Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om dyreetikk

dette Civita-foredraget gir Lars Fr. H. Svendsen en kort innføring i sentrale temaer innen dyreetikk.
IdeerPolitisk filosofi

Krig og etikk: I kampens hete – hva er rett og hva er urett?

Nationaltheatret og Civita inviterte til digitalt frokostmøte inspirert av forestillingen "Den kaukasiske krittringen". Se video fra møtet her!
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
istockphoto.com Produktivitet

Utilitarisme

Utilitarisme er en normativ etisk teori som definerer det moralsk gode ut fra hensyn til nytte.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 2: Er det greit å designe sin egen baby?

De siste årene har det blitt gjort enorme fremskritt innenfor genetikk og bioteknologi. Hvilke etiske dilemmaer skaper den teknologiske fremgangen? Dette er andre del i en mini-serie om sorteringssamfunnet, hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i andre del er Civita-filosof og professor ved UiB, Lars Fr. H. Svendsen.
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 1: Hvor mye kan vi manipulere vårt eget genmateriale?

Hvor mye vet vi om vårt eget genmateriale? Er det mulig å manipulere genene og skape en "designer-baby"? Dette er første del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest er professor Dag Erik Undlien.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
19 nov
mandag 19 november 2018 kl. 00:00

Bør vi aktivt benytte teknologi til å forandre mennesket som art?

Civita inviterer til ideologiforedrag om transhumanismen med Ole Martin Moen mandag 19. november kl. 18.00-19.30.
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Etikk

Etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er. Etikken kan igjen deles inn i tre kategorier: deskriptiv etikk, normativ etikk og metaetikk.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Virkelighetslitteratur: Kollisjon mellom etikk og estetikk

En skjønnlitterær forfatter som utleverer noen, må underlegges den samme moralske vurdering som alle oss andre. Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten:
Politikk og samfunnKultur
Lars Fr. H. Svendsen

Narkotikapolitikk – en rettighets- og konsekvensetisk analyse

"Alle alternativene til dagens politikk har uheldige konsekvenser, men det er ikke utslagsgivende. Spørsmålet er om vi har grunn til å tro at de vil ha dårligere konsekvenser enn dagens politikk." Les Lars Fr. H. Svendsens foredrag om narkotikapolitikken.
Ruspolitikk
Morten Kinander

Stanghelle, Lippestad og Breivik

"Den overordnete bekymringen rundt denne boken, er ikke at en enkelt advokat har forbrutt seg mot advokatetikken og muligens straffeloven. Bekymringen har sitt utgangspunkt i at Lippestad har åpnet en ny sjanger for advokater; klientskildringen," skriver Morten Kinander på Aftenposten.no.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Etikk og politikk

"Liberalismen er ikke en komplett teori om frihet, bare om dens politiske aspekter. Det liberale frihetsbegrepet angir politikkens og rettens grenser, ikke etikkens. Vi har en lovlig adgang til å utføre en rekke umoralske handlinger, men handlingene er like fullt umoralske. Derfor kan man med god grunn fordømme en rekke handlinger moralsk uten at man av den grunn mener at de bør forbys," skriver Lars Svendsen i DN.
Demokrati og rettigheter

Romfolk, ansvar og etikk

"Ett av spørsmålene i debatten om tigging og romfolk er: Er prestene og kommentatorene mer etiske enn bystyrerepresentantene i Oslo? En gruppe prester har (nesten) overnattet i en park i Oslo for å vise sin solidaritet med romfolket- Det er lett å vise solidaritet ved å tilbringe en kveld i en park. Det er langt vanskeligere å ha ansvaret for å gjennomføre tiltak som virker, og som ikke gjør vondt verre," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Abort – og det liberale

"Abortloven er etisk veldig problematisk, men nødvendig. Å innrømme dette, gjør det nemlig mye lettere å unngå det berømte skråplanet: Selv om vi har fattet en etisk problematisk beslutning (som f. eks. å tillate selvbestemt abort til 12.uke), behøver vi ikke å fatte nok en etisk problematisk beslutning (som f.eks. å tillate enda senere aborter)," skriver Kristin Clemet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
pandemi, bioteknologi

Gen- og bioteknologi og liberalitet

Hvordan skal man karakterisere det restriktive synet i gen- og bioteknologispørsmål? Er det konservativt eller liberalt? "Slik mange i Venstre og de fleste liberalister formulerer seg, er det liberale å tillate senaborter og ulike måter å få barn på. Selv oppfatter jeg meg som verdiliberal. Jeg har derfor spurt meg selv: Er jeg likevel ikke liberal, siden jeg har et mer restriktivt syn i mange gen- og bioteknologiske spørsmål?," skriver Kristin Clemet.
IdeerLiberalismeBioteknologi